Sommerkursus i praktisk sejlads

Undervisning: Der undervises med henblik på, at elever normalt efter 2 somre består “praktisk duelighedsprøve for fritidssejlere”. Prøvekrav se link til Dansk SejlUnions hjemmeside: https://dansksejlunion.dk/uddannelse/fritidssejleruddannelserne/duelighedsbevis/duelighedsbeviset-praktisk-sejlads

Krav til deltagere: Det er en betingelse for optagelse på sommerkurset efter nummer på Sejlerskolens Venteliste, at du er aktivt medlem af Hellerup Sejlklub, har betalt dit klubkontingent for indeværende klubår, har ydet dit klargøringsarbejde og deltaget på det vinterkursus, du har meldt dig til i denne vinter!
Du skal kunne svømme 300 m, bjærge 25 m og dykke 2 m.

Bådtype: Undervisningen er primært i klubbens både, Monark 606 og J/80. Sejlads i klubbens større kølbåde eller private både er muligt, hvis instruktører tilbyder det. Hver instruktør underviser 2-4 elever.

Tidsrum: Sejlads er fra ultimo april til primo juli (forårssæson), og medio august til primo oktober (efterårssæson).

Undervisningen er først og fremmest hverdagsaftener fra kl 18. Der kan være skolesejlads formiddage og eftermiddage, såfremt instruktører udbyder det.

Bådhold: Sejlerskolen sammensætter bådhold efter elevernes kvalifikationer, således at der er en blanding af nye og mere rutinerede elever på samme bådhold. Vi tilstræber at sammensætte bådhold, så vi undgår ægtefæller / familje / nære venner på samme hold.

For at eleverne kan møde varierende undervisning og andre elever, kan der skiftes bådhold efter sommerferien i juli måned.

Terminsprøve: For at sikre at elever opnår tilfredsstillende kundskaber, afholdes om eftermiddagene i den sidste weekend i august terminsprøve for alle elever, som ønsker at blive indstillet til “praktisk duelighedsprøve” den samme sæson i oktober. Ved terminsprøven udføres manøvrer svarende til eksamens krav. Der sejles med 3 forskellige instruktører. Efter godkendt terminsprøve indstilles eleven af instruktørerne til eksamen.

Motorkursus er obligatorisk, og afholdes om lørdag formiddag i forbindelse med terminsprøven samt den følgende tirsdag aften. Kurset varer omtrent 2-3 timer.

Eksamen afholdes normalt første eller anden lørdag i oktober. Betaling for prøveaflæggelse på ca. 300 kr. betales af eleven.

Forsikring: Sejlerskolens instruktører er ikke professionelle undervisere, men stiller uegennyttigt deres viden og tid til rådighed for Sejlerskolen. I forsikringsmæssig henseende er eleverne gæster i klubbens både, og de er ikke dækket af nogen som helst forsikring betalt af H.S. eller Sejlerskolen. H.S. kan ikke gøres ansvarlig for nogen som helst begivenhed om bord i forbindelse med øvelsessejladserne. Her dækker kun din egen ansvars- og (fritids)ulykkesforsikring!

Tilmelding til skolesejlads  Tilmelding sker dels til forårssæson dels til efterårssæson. Tilmelding ER betalingen i Holdsport.dk. Skriv til sejlerskole@hellerupsejlklub.dk for at modtage link til kurset i Holdsport. Tilmelding til skolesejlads (forår) i er marts, primo april. Tilmelding til skolesejlads (efterår) er ultimo juni.

For at få fast ugentlig sejltid skal elever deltage i vinterklargøring af klubbens både.

Det vil være muligt at melde afbud eller bytte sin sejltid gennem Holdsport-holdet for Sommerkurset. Ved vedvarende forsømmelser, vil din plads på sommerkurset uden videre og uden tilbagebetaling blive tildelt den næste, der står for tur på Sejlerskolens Venteliste. Kan du ikke passe din øvelsessejlads, så giv pladsen til en anden!

Følg med

#uge42 #efterår #okdinghy #okdinghysailors #hellerupsejlklub
Endnu en weekend med super godt humør og flotte resultater 🥳💪😊
Hellerup Sejlklubs optimister vinder alle rækker i Snekkersten Autumn Cup! 
Asger vinder i C-rækken og rykker dermed op som B-sejler.
Isabella vinder i B-rækken, Naveen bliver nr. 3, Divya nr. 4 og Inez nr. 5. Det betyder at Divya og Inez rykker op i A-rækken!
I A-rækken rydder HS bordet med Johan som vinder, Eske som nr. 2 og Carl som nr. 3!
Kæmpe stort tillykke til alle sejlerne med de mange flotte placeringer og oprykninger. Det er så fedt at se den måde i sejler på, og ikke mindst hvordan i holder sammen som hold ❤️ 
HSJ stillede med hele 18 sejlere til start, hvilket i sig selv er en kæmpe succes!
Også stort tak til alle de fantastiske trænere, som hjælper sejlerne på vej! I gør et fantastisk stykke arbejde, og I skal være stolte over de resultater jeres sejlere opnår 🤩🏆🥇🥈🥉
Link til resultater: https://manage2sail.com/da-DK/event/70504a6c-388e-485e-aff5-2c0f2f41cb20#!/results?classId=ed872eb6-4acb-4894-8240-0f224f6c018f
OK DM 2023

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

25 procent medlemsrabat på briller/solbriller | Gratis synstest og måling af øjets tryk.

 

Skriv til os

39622934