Holdstruktur for Optimistjolletræning i HSJ

På denne side kan du læse om, hvordan vi i Hellerup Sejlklub arbejder med at opdele sejlerne i træningshold.

Vi ønsker at skabe et system der sikrer, at alle børn får det optimale udbytte og glæde af træningen, og derfor skal sejlerne være på et træningshold, hvor de har de bedst tænkelige rammer for at udvikle sig og blive udfordret tilstrækkeligt.

Optimist Class Denmark (OCD) bruger et pindesystem til at opdele sejlerne i C, B og A-klasser. Hvis en sejler deltager i en kapsejlads i C-klassen og opnår en placering i den bedste tredjedel, får sejleren en “pind”. Når en sejler har samlet 3 pinde i C-klassen, rykker sejleren op til B-klassen og så videre.

Vi har oplevet, at sejlerne rykker igennem OCD’s system i meget forskellige hastigheder, og at inddelingen i A, B og C-klasser ikke altid matcher sejlernes reelle kompetencer eller sociale tilhørsforhold. Nogle sejlere viser høj kompetence til træning i klubben, men deltager ikke i så mange kapsejladser og får derfor ikke indsamlet “pinde” særligt hurtigt, mens andre sejlere rykker hurtigt op igennem OCD’s system, men mangler fundamental sikkerhed i deres boathandling og regelforståelse.

Hellerup Sejlklub har derfor besluttet at gøre op med inddelingen i A,B og C klasser til træning, og vil fremover istedet inddele optimistsejlerne i Blåt hold, Rødt hold og Sort hold.

Blåt Hold

Rødt Hold

Sort Hold

Det er fremadrettet alene trænernes vurdering af sejlernes reelle niveau, der danner grundlag for holdinddelingen. Trænernes vurdering tager desuden hensyn til de sociale relationer og tilhørsforhold for den enkelte sejler.

Det er vigtigt at inddelingen i hold afspejler sejlernes aktuelle niveau. Vi forventer derfor at der løbende, under hensyntagen til sociale relationer, sker en oprykning imellem holdende, som ikke nødvendigvis følger OCD’s system. Vi ønsker at holdinddelingen skal være transparent og forståelig, så hvis der er spørgsmål til den aktuelle holdinddeling, eller mener du at dit barn er ved at være parat til oprykning, så tal med trænerne om det.

Bemærk: Dette oplæg forholder sig alene til træningsstrukturen i klubben. Sejlerens tilhørsforhold til C, B og A i stævnerne styres af OCD’s til enhver tid gældende regler.

Blåt Hold

Blåt hold er for klubbens nye opti-sejlere. Det er på dette hold de fleste sejlere vil starte deres rejse ind i sejladsens verden.

Fokus er på at skabe glæde ved sejlads samt at gøre sejlerne trygge på vandet og trygge ved at de på sikker vis kan håndtere jollen på egen hånd i forskellige forhold. Sejlerne vil ligeledes stifte bekendtskab med kapsejlads på intro-niveau.

Træningen på Blåt hold sigter imod at sejlerne opbygger relationer i klubben og at de får en god, sjov og tryg start på deres sejlerliv. Fokus er på grundlæggende forståelse for sejlads og teknik, samt på at opnå fuld kontrol med båden i op til frisk vind.

Forudsætninger for oprykning til rødt hold:

 • Sejleren er tryg ved sejlads i op til frisk vind, og kan manøvrere båden ud og ind af havnen på egen hånd i disse forhold.
 • Sejleren håndterer alle manøvrer på egen hånd i op til frisk vind.
 • Sejleren har en basal forståelse af bådens trimfunktioner.
 • Sejleren har deltaget i simple regionale kapsejladser og er fortrolig med dette

En sejler vil typisk være tilknyttet begynderholdet 1-2 sæsoner. Optimistjollen er kun en af mange tilbud i Hellerup Sejlklubs Juniorafdeling, og skulle det vise sig at sejleren ikke har interesse for kapsejlads, vil trænerne hjælpe sejleren videre til et andet passende tilbud i klubben som tilgodeser barnets interesse.

Rødt Hold

Sejlere, som har udvist interesse for kapsejlads, og som har stiftet bekendtskab med deltagelse i kapsejladser på regionalt / nationalt niveau, vil som udgangspunkt være tilknyttet vores røde hold. Fokus for træningen på dette hold, vil være på at udvikle kompetencer som vil kunne bringe sejlerne op på et rimeligt nationalt niveau op til og med sejlads på A-niveau.

For at træne på rødt hold er det en forudsætning at sejlerne sikkert kan håndtere egen båd, finde rundt på en kapsejladsbane, og at de har en god forståelse for at sejle jollen effektivt på de forskellige kurser i let, medium og hård vind.

Fokus er på teknik, trim og kapsejladsforståelse samt at opbygge de kompetencer der skal til for at gøre sig gældende på kapsejladsbanerne på regionalt og nationalt niveau, men der vil på det røde hold også være plads til sjov og leg på vandet.

Rødt hold kan rumme både dygtige C, B og A sejlere.

Forudsætninger for oprykning til sort hold:

 • I stand til at sejle jollen hurtigt og sikkert i alle forhold.
 • Mestre alle manøvre på avanceret niveau i alle forhold.
 • Avanceret forståelse af trim samt opsætning af jollen.
 • Sejleren udviser ambitioner og commitment til målrettet træning.

Sort Hold

Sejlere som har opnået A-niveau og som har udvist kompetencer til at sejle på højt (A-niveau) nationalt plan i alle forhold, vil som udgangspunkt blive tilknyttet dette hold.

En sejler på sort hold skal, i alle forhold kunne håndtere sin jolle tilstrækkeligt sikkert til, at træneren kan fokusere på at finpudse teknik, trim og fart. Sejlerne på dette hold forventes at have en høj deltagelse i nationale stævner og træningssamlinger, ligesom sejlerne forventes at deltage i udvalgte internationale kapsejladser.

Fokus på dette hold er på udvikling af sejlerne, så de kan konkurrere på højeste nationale plan, og følgende kompetencer er i fokus for udviklingen:

 • Avanceret trim, opsætning og optimering af båden
 • Forberedelse til kapsejlads inkl. analyse af forventede forhold
 • Strategi og taktik på avanceret niveau
 • Forberedelse til sejlads på internationalt niveau

Det er også nødvendigt, at sejlerne er nogenlunde lige hurtige således at der ikke kommer unødigt lang ventetid imellem øvelserne.

Sort hold vil typisk være for de sejlere der deltager i DM og udtagelsesstævner og som har realistiske ambitioner om at kvalificere sig til internationale mesterskaber

 

Følg med

#uge42 #efterår #okdinghy #okdinghysailors #hellerupsejlklub
Endnu en weekend med super godt humør og flotte resultater 🥳💪😊
Hellerup Sejlklubs optimister vinder alle rækker i Snekkersten Autumn Cup! 
Asger vinder i C-rækken og rykker dermed op som B-sejler.
Isabella vinder i B-rækken, Naveen bliver nr. 3, Divya nr. 4 og Inez nr. 5. Det betyder at Divya og Inez rykker op i A-rækken!
I A-rækken rydder HS bordet med Johan som vinder, Eske som nr. 2 og Carl som nr. 3!
Kæmpe stort tillykke til alle sejlerne med de mange flotte placeringer og oprykninger. Det er så fedt at se den måde i sejler på, og ikke mindst hvordan i holder sammen som hold ❤️ 
HSJ stillede med hele 18 sejlere til start, hvilket i sig selv er en kæmpe succes!
Også stort tak til alle de fantastiske trænere, som hjælper sejlerne på vej! I gør et fantastisk stykke arbejde, og I skal være stolte over de resultater jeres sejlere opnår 🤩🏆🥇🥈🥉
Link til resultater: https://manage2sail.com/da-DK/event/70504a6c-388e-485e-aff5-2c0f2f41cb20#!/results?classId=ed872eb6-4acb-4894-8240-0f224f6c018f
OK DM 2023

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

25 procent medlemsrabat på briller/solbriller | Gratis synstest og måling af øjets tryk.

 

Skriv til os

39622934