Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling 2023


Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. november 2023 kl. 20:00 i Hal 1.


Gennemgang af regnskab den 27. november

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødekomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab mandag den 27. november kl. 20:00 i Hellerup Sejlklub i lokalet “akvariet”.
Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres ca. en uge inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år)- udgår.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – Jakob Bejstrup Hansen afgår og stiller ikke op til genvalg. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede til at melde sig på formand@hellerupsejlklub.dk.
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Tomas Krüger, Per Heegaard og Simon Mørup-Petersen. Alle er indstillet på genvalg.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af Martin Bech Ø. Jensen som ekstern revisor.
  Bestyrelsen indstiller som interne revisorer Jørgen Svendsen og Michael Casparij.
 9. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for gruppe A og B.
  Bestyrelsen indstiller (uændret kontingent) for regnskabsåret 2024/25 til:
  Gruppe A: DKK 1.850
  Gruppe B: DKK 1.850
 10. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra fredag den 24. november 2023.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9 om stemmeret og afstemningsregler:
“Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt.”
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

På bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen, samme dag kl. 19:15.

Relevante dokumenter:

Formandens årsberetning

HSJ årsberetning 2023

Windsurf årsberetning-2023

SUP årsberetning 2023

J/70 årsberetning 2023

Kapsejlads årsberetning 2023

KØL årsberetning 2023

Årsrapport Hellerup Sejlklub 2022 – 2023

GF præsentation inkl. Budget 23/24

Referat GF 2023

Følg med

#uge42 #efterår #okdinghy #okdinghysailors #hellerupsejlklub
Endnu en weekend med super godt humør og flotte resultater 🥳💪😊
Hellerup Sejlklubs optimister vinder alle rækker i Snekkersten Autumn Cup! 
Asger vinder i C-rækken og rykker dermed op som B-sejler.
Isabella vinder i B-rækken, Naveen bliver nr. 3, Divya nr. 4 og Inez nr. 5. Det betyder at Divya og Inez rykker op i A-rækken!
I A-rækken rydder HS bordet med Johan som vinder, Eske som nr. 2 og Carl som nr. 3!
Kæmpe stort tillykke til alle sejlerne med de mange flotte placeringer og oprykninger. Det er så fedt at se den måde i sejler på, og ikke mindst hvordan i holder sammen som hold ❤️ 
HSJ stillede med hele 18 sejlere til start, hvilket i sig selv er en kæmpe succes!
Også stort tak til alle de fantastiske trænere, som hjælper sejlerne på vej! I gør et fantastisk stykke arbejde, og I skal være stolte over de resultater jeres sejlere opnår 🤩🏆🥇🥈🥉
Link til resultater: https://manage2sail.com/da-DK/event/70504a6c-388e-485e-aff5-2c0f2f41cb20#!/results?classId=ed872eb6-4acb-4894-8240-0f224f6c018f
OK DM 2023

Vores partnere

Bliv partner

Vores partnere

Bliv partner

25 procent medlemsrabat på briller/solbriller | Gratis synstest og måling af øjets tryk.

 

Skriv til os

39622934