Uddannelsesoversigt

Som voksent medlem af Hellerup Sejlklub har du efter duelighedsprøven mulighed for at lære mere.

Det sker bl.a. på disse formaliserede kurser/aktiviteter

- Genopfriskningssejlads (april, evt først i maj)

- Introduktion til kapsejlads (marts-april)

- "Bliv bedre bådfører" (maj-august)

- Føreruddannelse i klubbens fire store både, Drabant 24, Albin Ballad, Nordborg 26 og X-79.

 

Desuden er der uformelle introduktionssejladser i klubbens store både under forskellige navne: Caffe Latte, Fruity Tours og Classic.

Endelig tilbydes som regel "Sejl ud i det Blå", hvor alle - også elever uden duelighedsbevis - uden tilmelding kan komme ud at sejle i 606 hver lørdag og søndag, idet en fører står parat på havnen til at tage med ud.

 

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg