Seniorafdelingen

Dækker alle de sejlere der ikke er med i "ungdom" det vil sige:

  • Medlemmer med egen båd - herunder jollesejlere
  • Medlemmer der benytter sejlklubbens jolle- og kølbåde
  • Seniorsejlerskolen
  • Øvrige medlemmer

Seniorbådsudvalget oprettede i 1974 en sejlerskole, der siden har uddannet et stort antal sejlere m.h.p. Søfartsstyrelsens duelighedsbevis for fritidssejlere. Der sejles primært skolesejlads i 606 gennem uddannelsesforløbet til duelighedsprøven.

Klubben råder desuden over en X-79 og en Albin Ballad og tre J/80. Disse både kan benyttes af klubbens medlemmer og bruges også til opfølgende undervisning efter duelighedsprøven for dem, der godt vil "prøve kræfter" med en større båd, fx inden køb eller leje af en større båd. Se nærmere under punktet "Sejlads i klubbens både".

I seniorsejlerskolen lægges der foruden sejlads vægt på socialt samvær under og efter sejladserne. Hvortil kommer mange tur-arrangementer med andre klubmedlemmer igennem sæsonen. 

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg