Sejlerskolens idé og forløb

Formålet med sejlerskolen er at lære aktive medlemmer af Hellerup Sejlklub (fra 18 år og opefter) at føre en sejlbåd på betryggende vis i både teori og praksis. Sejlerskolen er således et tilbud til klubbens aktive medlemmer.

Normalt kan der efter to vintres kursus i henholdsvis sømandskab og navigation samt to somres sejlads aflægges "Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere", som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Se en oversigt over undervisningsforløbet her.

Se også http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Duelighedsprøveisejladsforfritidssejlere.aspx  

Duelighedsprøven giver blandt andet adgang til videreuddannelse til 'Yachtskipper III' m.v., ligesom den er en forudsætning for at få adgang til at sejle som fører af sejlklubbens Monark 606'ere samt Drabant 24, X-79, Nordborg 26 og Albin Ballad.

Øvelsessejlads

Sejlerskolens aktivitet i sommersæsonen er øvelsessejladser med sejlklubbens 606'ere. Det foregår både formiddage, eftermiddage men langt væsentligst aftener fra slutningen af april til oktober afbrudt af sommerferie i primært juli.

Ved ugentlig øvelsessejlads på ca. 2½ time undervises to elever af en instruktør. Ægtepar (eller lignende par) vil ikke blive undervist i samme båd.

Ved undervisningen vil eleverne få indøvet de grundlæggende typer af sejlads under forskellige vindforhold, ligesom bjærgemanøvre, havnesejlads, anløb af mole, valg af fortøjningsplads, ankring m.m.

Sidst i august testes 2. års eleverne ved en terminsprøve i praktisk sejlads samt undervises om motorer i småbåde.

Eleverne indstilles til praktisk duelighedsprøve først i oktober, hvis de af sejlerskolens ledelse og instruktørerne skønnes at have den fornødne sejladsmæssige kunnen.

Tursejlads

I sommerens løb arrangeres omtrent 8 ture i Øresundsområdet på helligdage eller i weekender.  Dette ligger udenfor sejlerskolens regi, og alle brugere af seniorbådene kan deltage.

Kapsejlads

For de der har bestået hele duelighedsprøven arrangeres normalt et introduktionskursus til kapsejlads i foråret (teori og praksis), hvis der er tilslutning hertil.

Vedligeholdelse

Ved sommersæsonens afslutning i efteråret og i weekenderne fra midten af januar til marts skal sejlerskolens elever deltage i øvelsesbådenes vedligeholdelse og klargøring. Omfanget fastsættes fra år til år.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg