Ungdomsvenlig sejlklub

Hellerup Sejlklub er certificeret af Dansk Sejlunion som "Ungdomsvenlig Sejlklub". Det betyder bl.a., at vi har forpligtet os til at have aktiviteter for vores juniorsejlere hele året. Om sommeren har vi træning på vandet for både joller og kølbåde, ligesom vi laver en lang række sociale arrangementer og ture. Om vinteren har vi vintertræning for de erfarne juniorsejlere samt teori og fysisk træning på land for alle. Sejlklubben har et selvstændigt ungdomslokale der er forældrefrit område og som alene benyttes af klubbens ungdomssejlere. Ungdomssejlerne har endvidere adgang til flere undervisningslokaler ”Akvariet” og ”Sydfløjen” som de frit kan benytte i fællesskab med andre brugere.

Det er også en del at at være Ungdomsvenlig Sejlklub, at vi giver vores juniormedlemmer mulighed for at få rentefie lån til køb af både. I Hellerup Sejlklub findes en selvstændig fond ved navn Hellerup Sejlklub’s Støttefond, som efter ansøgning kan give rentefrie lån på op til 50.000 kroner. Støttefondens vedtægt § 2 har følgende ordlyd: Fonden, der er stiftet i 1939, har til formål at hjælpe Hellerup Sejlklub's unge medlemmer, fortrinsvis udgået fra klubbens juniorafdeling, til anskaffelse af eget mindre sejI fartøj, sejljolle eller sejl, mast eller andet grej til sådanne.

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg