Svømning

 

Krav til svømmefærdigheder

Formål:

Hellerup sejlklub ønsker, gennem svømmekrav til medlemmer der benytter klubbens grej, at højne sikkerheden ved ophold i vandet, og derved minimere risiko for drukneulykker.

Hellerup sejlklubs forskellige grupper og aldersmæssige spredning, giver anledning til at differentiere de krav klubben stiller til svømmekundskaber.

Der er et element af ansvarsfraskrivelse i materialet.

Det forudsættes at alle under sejlads i klubbens både følger kravet om som minimum bærer svømmevest.

 

Opdelingen af disse grupper er følgende, med angivelse af krav:

 

Unge under 18 år der benytter en- eller flermandsbåde, der ved brug har direkte tilsyn.

v      Medlemmerne skal aflægge en vandtilpasningsprøve, hvor man uden angst/panik kan opholde sig i vandet/ved båd iført tøj og redningsvest. En prøve bør aflægges i forbindelse med kæntringsøvelser.

v      Det tilstræbes at medlemmerne kan svømme 100 m. og dette motiveres gennem brug af svømning i Kildeskovhallen.

v      Forældre bekræfter ved indmeldelse at denne målsætning er opfyldt, eller for svømningens vedkommende, tilstræbes.

v    For udstedelse af DS Sæl Diplom svømmer medlemmet, der skal have bestået vandtilpasningsprøve, en distance på ca. 25 meter iført svømmevest.

 

 Unge under 18 år der benytter en- eller flermandsbåde, der ved brug ikke er under direkte tilsyn.

v      Medlemmerne skal kunne:.

o        Svømme 300 m.

o        Svømme med tøj og svømmevest 50 m.

v      Forældre bekræfter ved indmeldelse at disse krav er opfyldt, og dette bekræftes ved først mulige lejlighed med en prøve der frivillig kan bekræftes hvert år.

v      Yderligere svømmeegenskaber indøves, og motiveres.

v      Frivillig deltagelse i førstehjælpskursus arrangeret af Hellerup Sejlklub

 

Unge under 18 år der indstilles til førerprøve til en- eller flermandsbåde der ved brug ikke er under direkte tilsyn.

v      Medlemmerne skal aflægge en prøve der indeholder følgende krav

o        Svømme 300 m.

o        Svømme med tøj og svømmevest 50 m.

o        Bjærge 25 m.

o        Dykke 2 m. under vand efter genstand

 

v      Dette bekræftes med en prøve, og kan frivillig bekræftes hvert år.

v      Obligatorisk deltagelse i førstehjælpskursus arrangeret af Hellerup Sejlklub

 

Medlemmer over 18 år, der benytter en- eller flermandsbåde der ved brug ikke er under direkte tilsyn.

v      Medlemmerne skal kunne:

o        Svømme 300 m.

o        Svømme med tøj og svømmevest 50 m.

o        Bjærge 25 m

o        Dykke 2 m. under vand efter genstand

 

v      Dette kan bekræftes med en frivillig prøve og kan bekræftes hvert år.

v      Obligatorisk deltagelse i førstehjælpskursus arrangeret af Hellerup Sejlklub

 

Alle grupper.

Alle medlemmer opfordres til at dygtiggøre sig på området gennem kæntringsøvelser, svømning i svømmehal mv.

 

Bestyrelsen 23-09-2010

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg