Regler for HS administrerede landpladser

 1. De af Hellerup Sejlklub administrerede pladser er primært til de klubejede joller og kølbåde
 2. Sejlklubbens bestyrelse kan videreudleje et samlet areal til brug ved OS ØST talentarbejde tilhørende joller, samt enkelt pladser til aktive sejlere indenfor de af bestyrelsen udvalgte bådtyper: Juniorjoller, OK-jolle, Contender, 29’er, 49’er, CB66, Melges 24, Star, J70 etc.
 3. Udlejning af pladser sker ved bestyrelsen for Hellerup Sejlklub - efter indstilling fra ”Fordelingsudvalg for landpladsen”
 4. Udlejning sker for et år af gangen fra 1 april –30 marts. Er der ikke betalt senest 14 dage efter opkrævning bortfalder retten, og en anden vil blive tilbudt pladsen.
 5. Lejere skal ansøge kommunen om en fast plads på de af Havnen administrerede pladser og flytte båd hertil, når plads tilbydes, så klubbens administrerede pladser frigøres til andre
 6. Videreudlejning (Fremleje) er ikke tilladt og ved evt. salg af båd skal ”pladsen leveres tilbage”
 7. Joller skal stå på jollevogne/trailer og være forsynet med HS-pladslabel (og sejlnr. på presenningen)
 8. Optimistjoller skal fortrinsvis stå på stativer.
 9. Alle både på pladserne skal som min. være ansvarsforsikrede.
 10. Både skal holdes fastgjorte så vind ikke kan flytte dem til skade for omgivelserne.
 11. Fald og andet tovværk skal være bundet således, at de ikke støjer unødigt.
 12. Jolletrailere må ikke henstilles på havnen.
 13. Jollevogne skal under og efter sejlads anbringes på den anviste plads.
 14. Både der er placeret i gården skal have rejst mast og må ikke være fastlåst i nogen form.
 15. Både der står på Hellerup Sejlklubs pladser kan flyttes rundt uden ansvar af pladsudvalget.
 16. Det er krav at man er Aktivt medlem af Hellerup Sejlklub for at stå på en af de af Hellerup Sejlklub anviste pladser.
 17. Pladser tildeles kun for en sæson ad gangen og kan ikke automatisk forlænges.

Fordelingsudvalg for landpladser:
Består af Næstformand for Hellerup Sejlklub, Formand for Haludvalg + 2 medlemmer blandt de aktive sejlere udpeget af bestyrelsen for Hellerup Sejlklub. Udvalget konstituerer sig med formand
Udvalget kommer med indstilling til HS’s bestyrelse som godkender og har det overordnede ansvar.

Øvrige bestemmelser.

 • Har man nøgle, skal tilkørslen lukkes og låses efter brug
 • Rampen skal videst muligt holdes fri
 • Vandslangerne skal rulles op på stativet efter brugen.
 • Der må ikke anbringes løse genstande under jollerne eller på jollepladsen.
 • Alle skal hjælpe med til at holde pladsen i pæn og ryddelig stand.
 • Medlemmerne skal følge bestyrelsen anvisninger samt reglerne for Gentoftes Havne, herunder rette sig efter henvisninger fra havnens personale.

Priser for jolle og bådpladser på land, med skønnede størrelser af båd incl. jollevogn/trailer!

Type Priser pr.år
Joller/kølbåde/sportsbåde med fast plads indenfor det af Hellerup Sejlklub administrerede område uden for gården, betales årligt (minimum 3 m2) 200 kr / m2
Joller/kølbåde/sportsbåde med fast plads indenfor det af Hellerup Sejlklub administrerede område i gården, betales årligt (minimum 3 m2 200 kr / m2
Optimistjoller og andet i stativet (årlig leje pr. stk.) 750 kr
GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg