Praktisk skolesejlads

Medlem af Hellerup Sejlklub: Det er en betingelse for optagelse på sommerkurset efter nummer på ventelisten, at du er aktivt medlem af Hellerup Sejlklubs Seniorafdeling, har betalt dit klubkontingent for indeværende klubår, har ydet dit klargøringsarbejde og deltaget på det vinterkursus, du har meldt dig til i denne vinter!
Du skal kunne svømme 300 m, bjærge 25 m og dykke 2 m.

Undervisning: Der undervises med henblik på, at elever normalt efter 2 somre består “praktisk duelighedsprøve for fritidssejlere”. Prøvekrav se link http://www.sejlsport.dk/mere/fritidssejleruddannelse/sejladsbeviser/proevekrav-til-sejladsbeviser

Bådtype: Undervisningen er primært i klubbens både, Monark 606 og J/80. Sejlads i klubbens større kølbåde eller private både er muligt, hvis instruktører tilbyder det. Hver instruktør underviser 2-4 elever.

Tidsrum: Sejlads er fra ultimo april til primo juli (forårssæson), og medio august til primo oktober (efterårssæson)

Undervisningen er først og fremmest hverdagsaftener (undtagen tirsdage) fra kl 18. Der kan være skolesejlads formiddage og eftermiddage, såfremt instruktører udbyder det.

Bådhold: Sejlerskolen sammensætter bådhold efter elevernes kvalifikationer, således at der er en blanding af nye og mere rutinerede elever på samme bådhold. Vi tilstræber at sammensætte bådhold, så vi undgår ægtefæller / familje / nære venner på samme hold.

For at eleverne kan møde varierende undervisning og andre elever, skiftes der normalt bådhold efter sommerferien i juli måned.

Terminsprøve: For at sikre at elever opnår tilfredstillende kundskaber afholdes eftermiddage den sidste weekend i august terminsprøve for alle elever, som ønsker at består “praktisk duelighedsprøve” den samme sæson i oktober. Ved terminsprøven udføres manøvrer svarende til eksamens krav. Der sejles med 3 forskellige instruktører.

Motorkursus er obligatorisk, og afholdes om formiddagen i forbindels med terminsprøven samt en aften i september. Kurset varer omtrent 2-3 timer.

Eksamen afholdes normalt første lørdag i oktober. En bestået terminsprøve er en eksamenstilmelding.

Forsikring: Sejlerskolens instruktører er ikke professionelle undervisere, men stiller uegennyttigt deres viden til rådighed
for Sejlerskolen. I forsikringsmæssig henseende er eleverne gæster i klubbens både, og de er ikke dækket af nogen som helst forsikring betalt af H.S. eller Sejlerskolen. H.S. kan ikke gøres ansvarlig for nogen som helst begivenhed om bord i forbindelse med øvelsessejladserne. Her dækker kun din egen ansvars- og (fritids)ulykkesforsikring!

Tilmelding til skolesejlads (forår) er marts, primo april. Tilmelding ER betalingen i Holdsport.dk. Skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at modtage link til kurset i Holdsport. Tilmelding til skolesejlads (efterår) er betaling i Holdsport i juni.

For at få fast ugentlig sejltid skal elever deltage i vinterklargøring af klubbens både. Elever som ikke deltager i klargøring er meget velkomne til gratis at udnytte ledige sejltider, som opstår ved afbud. Kun klubmedlemmer kan udnytte disse sejltider, som udbydes i en lukket Facebook gruppe. Skriv e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at modtage link til gruppen.

Ved vedvarende forsømmelser, vil din plads på sommerkurset uden videre og uden tilbagebetaling blive tildelt den næste, der står for tur på ventelisten. Kan du ikke passe din øvelsessejlads, så giv pladsen til en anden!

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg