Prioriterede projekter

Som partner til Hellerup Sejlklub, er det vigtigt at du ved hvad pengene går til, og hvilke resultater de enkelte projekter medfører.

Vi vil derfor løbende her på siden informere om hvilke projekter klubben prioriterer, og hvordan det går med dem. Desuden vil vi på de årlige partnerevents redegøre for projekterne, og vil samtidig i det omfang det er muligt vise resultaterne af projekterne til klubbens partnere. 

Prioriterede projekter i ungdomsafdelingen

 • Udskifting af nedslidte joller
 • Ansættelse af kvalificerede trænere og ungdomskoordinatorer
 • Træningssamlinger
 • Sommerlejr
 • Løbende opgradering af sejl til 29'ere og optimisjoller
 • Tilskud til deltagelse i udenlandske stævner
 • Udveksling med internationale venskabsklubber

Prioriterede projekter for talenter og elite

Hellerup Sejlklub er en klub under Dansk Sejlunion med status af ”klub med sportsligt miljø”, hvilket betyder, at klubben arbejder for at skabe et talentmiljø for unge sejlere i alderen 15-25 år der ønsker at udvikle sig til eliteniveau, således at de kan få mulighed for at blive en del af elitemiljøet i Danmark.

Hellerup Sejlklub er samtidig en del af et samarbejde mellem 3 klubber (Hellerup Sejlklub, Skovshoved Sejlklub og Kongelig Dansk Yachtklub) på Øresundskysten, der sammen med Dansk Sejlunion og Team-Danmark arbejder for udvikling af elite-sejlere til Olympiske leje gennem et elitecenter, Kraftcenter ØST.

Derfor er Hellerup Sejlklubs satsning og arbejde for at udvikle talentfulde sejlere et vigtigt udviklingsområde i klubben, en udvikling der har høj prioritet bla. fordi klubben har mulighed for at styrke dette område gennem samarbejde med kraftcenteret der har base i Hellerup havn. Et velfungerende træningsmiljø skal sikre sejlere optimal individuel sportslig udvikling. Det er vigtigt at skabe en dagligdag og et miljø for sejlerne, så de kan leve, træne og udvikle sig hen imod internationalt top niveau.

Økonomien i kraftcenteret og Hellerup Sejlklub er fuldstændig adskilt. Sejlklubben dækker mange områder, der alle kræve en vis økonomisk satsning, og da talent og elite satsning er dyrt, er det derfor kun begrænset hvad sejlklubben kan dække økonomisk i talentudviklingen i forhold til hvad der er behov for. Hellerup Sejlklub er derfor afhængig af at søge om eksterne midler for at kunne opbygge en stærk talentmasse.

For at kunne tilbyde et godt talentudviklingsmiljø i klubben er der behov for

 • dygtige trænere på højt niveau
 • joller der kan stilles til rådighed for sejlerne (f.eks. 29er, 49er, Nacra17)
 • Gummibåde til trænere
 • Økonomi til at deltage i træningslejre med andre klubber
 • Økonomi til at deltage i nationale og internationale stævner
 • Træningsfaciliteter til fysisk træning på land

 

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg