Generalforsamling 2022

logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUB
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 20:00

hs 6991

Kære medlemmer

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 29. november 2022 kl. 20:00 i Hal 1.


Gennemgang af regnskab den 21. november

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødekomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab mandag den 21. november kl. 20:00 i Hellerup Sejlklub.
Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres ca. en uge inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år)
  Nikolaj Bjørnholm er indstillet på genvalg.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – udgår
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Allan Reinert, Ann Filippa Madsen og Marie Dela Johnsen.
  Ann Filippa Madsen er indstillet på genvalg.
  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ditlev Leth og Frederik Berg
  Bestyrelsen foreslår, at Hans Henrik Christensen bliver suppleant.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af Martin Bech Ø. Jensen som ekstern revisor.
  Bestyrelsen indstiller som interne revisorer Jørgen Svendsen og Michael Casparij.
 9. Eksklusion af medlem.
 10. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for gruppe A og B.
  Bestyrelsen indstiller for regnskabsåret 2023/24 til:
  Gruppe A: DKK 1.850
  Gruppe B: DKK 1.850 
 11. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra tirsdag den 22. november 2022.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9 om stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

På bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen, samme dag kl. 19:30.

November 2022
29

tirsdag
kl. 20:00

 

 

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg