Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021


hs 6991

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. december 2021 kl. 19:00 i Hal 1.

VIGTIG information om deltagelse!

Med det formål, at reducere risikoen for COVID smittespredning, gælder følgende regler på dagen:

 • Mød ikke op hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet.
 • Hold god håndhygeiejne.
 • Fremvis gyldigt Coronapas.
 • Mød op i god tid, så vi undgår kødannelse i døren.
 • Hent dit medlemskort i ugerne inden i kontorets åbningstid onsdage kl 16-19 eller på dagen for generalforsamlingen i tidsrummet 17:30- 18:30.

Lyt med online

I et forsøg på at sikre, at alle har mulighed for at følge med i klubbens tilstand og udvikling, vil vi i igen i år på forsøgsbasis give medlemmerne mulighed for at lytte med via Zoom. Det vil ikke være muligt at deltage i afstemninger eller debatten online, og deltagelse forudsætter ligeledes tilmelding. Efter tilmelding vil du få tilsendt link og adgangskode via mail ca 24 timer inden mødet starter.

Tilmelding til generalforsamling - lyt med
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding til "lyt med" er den 12. december kl 20.


Gennemgang af regnskab den 8. december

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødkomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab onsdag den 24. november kl 20. Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Mødet vil foregå i klubbens undervisningslokale bag restauranten.


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres umiddelbart inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse inkl. godkendelse af kontingent, som bestyrelsen indstiller for regnskabsåret 2022/23 hæves med kr 200 til kr. 1.900.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år) - Udgår.
 6. Valg af kasserer (i ulige år).
  Emil Fannike Kiær genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen indstiller Jakob Bejstrup Hansen som kandidat til kassererposten.
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Simon Mørup-Petersen (valgt i 2020 til erstatning for Rasmus Knude), Per Heegaard og Tomas Krüger Andersen, der alle er villige til genvalg.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af interne revisorer Jørgen Svendsen og Michael Casparij.
  Bestyrelsen indstiller til valg af ny revisor. Bestyrelsen forslår statsautoriseret revisor Martin Bech Ø. Jensen som ekstern revisor.
 9. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen forslag modtaget ved deadline.
 10. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra fredag den 10. december 2021

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9. Stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 18:30 til kl. 19:00.

På bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen samme dag kl. 18:30.

December 2021
14

Tirsdag
kl. 19:00


color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

Hellerup Sejlklub | Paul Elvstrøms Plads 1 | 2900 Hellerup | Tel: (+45) 3962 2934
Kontortid onsdage kl. 16.00-19.00 | Telefontid onsdage kl. 16.00-19.00

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg