Coronaopdatering 7. januar 2021

Den 5. januar 2021 blev der af myndighederne yderligere strammet op på Corona restriktionerne. Forsamlingsforbud på mere end 5 personer og et afstandskrav på 2 meter, begrænser sejlads og andre aktiviteter på havnen. Som scenariet ser ud nu, kan 1-mandsjoller fortsat sejle, SUP aktiviteten bibeholdes, mens resten af klubbens flåde ikke er store nok til at man kan overholde afstandskravet. Man kan dog sejle sammen hvis man er fra samme husstand.

 Det er stadig tilladt at besigtige klubbens både over vinteren.

Når situationen ændres, vil vi opdatere retningslinjerne for klubben. Klubbens medlemmer opfordres desuden til løbende at holde sig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona og på Dansk Sejlunions hjemmeside https://www.dansksejlunion.dk

Med venlig hilsen

bestyrelsen.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg