CORONA NYT december 2020

Kære medlemmer

Mandag d. 7. december kom beskeden fra regeringen, vi ikke ønskede at høre; så nu er vi tilbage til forårets restriktioner, og vi blev som en del af Region Hovedstaden underlagt yderligere restriktioner.

De generelle regler om god håndhygiejne, afstandskrav, mundbind, og at blive hjemme hvis du føler dig sløj, gælder fortsat.

Fra onsdag d. 9. december 2020 indfører Hellerup Sejlklub følgende restriktioner gældende indtil 3. januar 2021:

  • Al indendørs aktivitet i klubben indstilles indtil videre uanset alder eller formål (træningsrum, yoga, undervisning o. lign.)
  • Møder udsættes eller afholdes via Skype eller Teams.
  • Man kan fortsat gennemføre sejlaktiviteter udendørs, hvis forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.
  • Klubhuset er lukket, men toiletter i stueetagen kan fortsat benyttes.
  • Omklædningsrum er lukkede, så man møder omklædt til sejlads.
  • Hal 1 vil være åben for afhentning af sejl og grej, men ikke til socialt samvær.
  • Restauranten vil være lukket, men åbent for take-away med fordelagtig medlemsrabat.

Når situationen ændres, vil vi løbende opdatere retningslinjerne for klubben. Klubbens medlemmer opfordres desuden til løbende at holde sig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona og Gentofte kommunes hjemmeside: https://www.gentofte.dk/

Alle opfordres til at bruge sund fornuft og udvise størst muligt hensyn i klubbens og på havnens arealer. Vi har været igennem denne øvelse før, så vi forventer en god efterlevelse af de nye restriktioner af vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg