Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

logo2015 150

VIGTIG COVID-19 INFORMATION - LÆS GRUNDIGT

hs 6991

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. november 2020 kl. 19:00 i Hal 1. 

Bemærk at vi starter en time tidligere end normalt, for at give mere tid til god og konstruktiv debat om klubbens fremtid. Det mener vi i bestyrelsen er vigtigt.

VIGTIG information om tilmelding og deltagelse!

Det er stadig tilladt at afholde generalforsamlinger med op til 500 deltagere, men med udgangspunkt i COVID-19 situationen kommer årets generalforsamling til at foregå under visse restriktioner.
Mhp. at sikre at vi kan overholde de til enhver tid gældende krav for afholdelse af generalforsamlinger, vil vi i år meget gerne bede jer om, at tilmelde jer på forhånd ved at trykke på nedenstående link:

Tilmelding til generalforsamling
(fysisk fremmøde)

Med det formål, at reducere risikoen for smittespredning, gælder følgende regler på dagen:

 • Hold afstand til dine klubkammerater
 • Mød ikke op hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet
 • Hold god håndhygeiejne
 • Bær mundbind fra start til slut
 • Mød op i god tid, så vi undgår kødannelse i døren
 • Hent dit medlemskort i ugerne inden i kontorets åbningstid onsdage kl 16-19 eller på dagen for generalforsamlingen i tidsrummet 17:30- 18:30

Deadline for tilmelding: 20. november kl 20


Lyt med online

I et forsøg på at sikre, at alle har mulighed for at følge med i klubbens tilstand og udvikling, vil vi i år på forsøgsbasis give medlemmerne mulighed for at lytte med via Zoom. Det vil ikke være muligt at deltage i afstemninger eller debatten online, og deltagelse forudsætter ligeledes tilmelding. Efter tilmelding vil du få tilsendt link og adgangskode via mail ca 24 timer inden mødet starter.

Tilmelding til generalforsamling - lyt med
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding: 20. november kl 20


Gennemgang af regnskab den 17. november

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødkomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab tirsdag den 17. november kl 20. Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Mødet vil foregå online via Zoom, og deltagelse forudsætter tilmelding.

Tilmelding til regnskabsgennemgang
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding: 15. november kl. 20


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres ca en uge inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år)
  Simon Mørup-Petersen genopstiller ikke som formand. Bestyrelsen indstiller Nikolaj Bjørnholm som kandidat til formandsposten.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – Udgår
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Allan Reinert, Ann Filippa Madsen og Marie Dela Johnsen. Alle tre er indstillede på genvalg.
  Rasmus Knude ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Simon Mørup-Petersen til at overtage Rasmus Knude's plads i bestyrelsen
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) som ekstern revisor
 9. Behandling af indkomne forslag:
  a) Bestyrelsen fremlægger forslag til justering af klubbens vedtægter. Forslagene behandles seperat. Se forslag og motivation her: Link
 10. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra fredag den 20. november 2020

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9. Stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 18:30 til kl. 19:00.

På bestyrelsens vegne

Simon Mørup-Petersen
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes på flagmolen, Strandparksvej, samme dag kl. 18:30.

November 2020
24

Tirsdag
kl. 19:00


color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg