Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUB

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

hs 6991

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 26. november 2019 kl. 20:00 i Hal 1, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år) - Udgår
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – Emil Fannike Kiær er indstillet på genvalg
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Rasmus Knude, Tomas Krüger Andersen og Per Heegaard. Alle tre er indstillet på genvalg.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) som ekstern revisor
 9. Behandling af indkomne forslag:
  a) Bestyrelsen fremlægger forslag til fire justeringer af klubbens vedtægter. Forslagene behandles seperat. Se forslag og motivation her: Link 
  b) Bestyrelsen fremlægger forslag om fastholdelse af revideret rygepolitik fra juli 2019. Se forslag og motivation her: Link
 10. Eventuelt.

NB Regnskab kan afhentes på klubbens kontor eller downloades fra klubbens hjemmeside fra onsdag den 20. november 2019

Opmærksomheden henledes på § 9. Stemmeret og afstemningsregler
Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D*, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt.
Der udleveres stemmesedler ved indgangen, fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

*) Grupper
Gruppe A: Aktive medlemmer, herunder aktive over 65, personer med postnummer 5000 og derover eller som bor på Færøerne, Bornholm eller i Grønland samt i udlandet, samt ægtefælle/samlever til et aktivt medlem
Gruppe B: Juniormedlemmer
Gruppe D: Særlige medlemmer så som livsvarige- og æresmedlemmer

På bestyrelsens vegne

Simon Mørup-Petersen
Formand Hellerup Sejlklub

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen samme dag kl. 19:30.   

November 2019
26

Tirsdag
kl. 20:00

 


GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg