Hellerup Sejlklub ønsker God Jul og Godt Nytår

santa 620 454

Kære medlemmer og venner af Hellerup Sejlklub

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et dejligt og sejladsrigt nytår.

2018 har været et travlt og spændende år i Hellerup Sejlklub. Vi har haft den bedste sommer i mands minde, og det gav rigeligt lejlighed for os sejlere, til at dyrke vores hobby under bedst mulige betingelser. Klubben har da også summet af aktivitet hele året, og vi har oplevet en rigtig positiv tilgang af nye medlemmer i Hellerup Sejlklub, og vi har nu rundet 1000 medlemmer i HS!

Jeg er helt sikker på, at 2019 bliver mindst lige så godt, spændende og travlt som det foregående år. Der er mange nye projekter, der venter på at blive skudt igang i vores klub. Som et par eksempler kan nævnes at 2019 bliver året hvor vi tager hul på en gradvis udskiftning af klubbes flåde af skolebåde, ligesom 2019 også bliver året hvor klubbens nye satsning på Stand Up Paddle (SUP) rigtigt får vand under brædderne med 10 nye boards, som netop er ankommet til klubben.

Dertil kommer klubbens nye Drage, som vi meget gavmildt har fået doneret af et mangeårigt medlem. Båden er i skrivende stund ved at blive istandsat, og vi ser frem til at kunne udvidde vores uddannelsestilbud til klubbens unge sejlere med afsæt i denne båd, og med støtte fra nogle rigtigt erfarne Dragesejlere og Dansk Drageklub.

2019 vil, ligesom det forgangne år, blive et meget aktivt år for vores kapsejladsudvalg. Kalenderen er ved at være endeligt på plads, og det er fantastisk at kunne konstatere, at klubbens mange frivillige hjælpere igen kan se frem til rigtigt mange dejlige timer sammen på vandet, i arbejdet med at arrangere kapsejladser for lokale og internationale sejlere. Som aktiv sejler, ved jeg selv hvor meget man sætter pris på at komme til Hellerup for at sejle stævner, for her er der altid styr på sagerne - både på land og på vand!

På generalforsamlingen d. 27. november, blev jeg valgt som formand for Hellerup Sejllkub for de kommende to år. Det er et valg, som jeg er meget beæret over men også meget ydmyg overfor.

Som formand vil jeg forsøge at have blikket fast rettet mod fremtidens Hellerup Sejlklub, så vi bliver ved med at udvikle vores fantastiske sejlklub. Denne fortsatte udvikling skal ske med en meget høj grad af respekt for de værdier og fællesskaber Hellerup Sejlklub bygger på - for det er ligepræcis dem, der gør HS til noget helt specielt.

Udover undertegnede, valgte klubbens medlemmer tre nye medlemmer ind i bestyrelsen, ligesom Marie Dela Johnsen modtog valg til bestyrelsen. De nye ansigter i bestyrelsen er Ann Filippa Madsen, Allan Reinert og Janne Vejlesby (supleant) der sammen med de blivende medlemmer nu udgør den nye bestyrelse. Det er en bestyrelse med ambitioner for Hellerup Sejlklub, og det er en bestyrelse med et meget højt energi niveau, og jer ser rigtigt meget frem til samabejdet med såvel bestyrelsen som klubbens øvrige medlemmer de kommende år.

Jeg vil slutte med at takke alle de medlemmer, der utrætteligt og med stor glæde og energi hvert år lægger mange frivillige timer i vores klub. Uden Jer ville Hellerup Sejlklub ikke være det den er i dag, og uden jer ville klubben ikke kunne udvikle sig til det den skal være i morgen.

Glædelig Jul og Godt Nytår  p.v.a. bestyrelsen

Simon Mørup-Petersen
Formand, Hellerup Sejlklub


Bestyrelsens sammensætning

Herunder kan I se hvordan bestyrelsen har konstitueret sig efter årets generalforsamling, ligesom I kan orientere jer om hvornår bestyrelsen holder planlagte bestyrelsesmøder.

  Navn Rolle og Primære
Fokusområder
Øvrige
Udvalgsposter
Sponsor for*
Simon Mørup-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Formand Sikkerhedsudvalg (Formand)
Hovmester (Formand)
Fundraising
Rasmus Rasmus Knude
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Næstformand Hal og Klubhus (Formand)
Hovmester
Pladsudvalg (Formand)
HSJ Køl, Talent & Elite
Drageudvalg
Erhvervsnetværk
Emil kir Emil Fannike Kiær
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kasserer    
Ann Ann Filippa Madsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kapsejladschef Kapsejladsudvalg (Formand)
Sikkerhedsudvalg
Sejlerskole
Masterudvalg
per heegaard Per Heegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Klubhus og Hal Kapsejladsudvalg
Følgebåde
Eventsejlads
Allan Reinert Allan Reinert
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Seniorbådsudvalg   Seniorbådsudvalg
Sejlerskole
Marie Marie Dela Johnsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
SUP   SUP
J/70
IMG 8036 Tomas Krüger Andersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Junior- og Ungdomsleder Talent & Elite (formand)
Følgebåde (Formand)
Olympisk Sejlsport ØST
Sikkerhedsudvalg
 
Janne Vejlesby Suppleant SUP  

*Sponsoren er den primære kontaktperson mellem klubbens udvalg og bestyrelsen


Planlagte bestyrelsesmøder 2018/19

Dato Tidpunkt Referat
Torsdag 13. dec. 2018  Kl 18:30 – 22:00  Referat
Mandag 14. jan. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 04. feb. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 04. mar. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 08. apr. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 13. maj. 2019  Kl 18:30 – 22:00 
Onsdag 12. jun. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 12. aug. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Onsdag 11. sep. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 07. okt. 2019 Kl 18:30 – 22:00 
Mandag 04. nov. 2019 Kl 18:30 – 22:00 

Hvis du har emner, du ønsker bliver behandlet af bestyrelsen, så send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Husk, du skal være logget ind på HS hjemmeside for at kunne tilgå referaterne.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg