Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018

Tirsdag d. 27. november 2018 kl 20.00 i Hal1

hs 6991 

Kære medlemmer

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. november 2018 kl. 20:00 i Hal 1, med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år) - Marie Dela Johnsen er på valg og genopstiller ikke som kandidat til formandsposten, men opstiller som menigt bestyrelsesmedlem.
  Bestyrelsen indstiller næstformand Simon Mørup-Petersen som kandidat til formandsposten.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – udgår
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Simon Mørup-Petersen, Peter Stephensen Lübeck og Frank Stigborg. Simon Mørup-Petersen er indstillet på genvalg (kandidat til formandsposten), mens Peter Stephensen Lübeck ikke ønsker genvalg og Frank Stigborg allerede er udtrådt af bestyrelsen.
  Bestyrelsen indstiller Ann Filippa Madsen og Allan Reinert som faste medlemmer af bestyrelsen samt Janne Vejlesby som suppleant
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) som ekstern revisor
 9. Behandling af indkomne forslag: Ingen modtaget
 10. Eventuelt.

NB Regnskab kan afhentes på klubbens kontor eller downloades fra klubbens hjemmeside fra torsdag den 22. november 2018

Opmærksomheden henledes på § 9. Stemmeret og afstemningsregler
Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D*, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt.
Der udleveres stemmesedler ved indgangen, fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

*) Grupper
Gruppe A: Aktive medlemmer, herunder aktive over 65, personer med postnummer 5000 og derover eller som bor på Færøerne, Bornholm eller i Grønland samt i udlandet, samt ægtefælle/samlever til et aktivt medlem
Gruppe B: Juniormedlemmer
Gruppe D: Særlige medlemmer så som livsvarige- og æresmedlemmer

På bestyrelsens vegne

Marie Dela Johnsen
Formand Hellerup Sejlklub

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen samme dag kl. 19:30.

   

November 2018
27

Tirsdag
kl. 20:00

 

color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

 
GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg