Kontingentopkrævning for medlemsskab i Hellerup Sejlklub

joakimvonand kD P PLAmGv9hRCXtcUCWQ

Kontingentopkrævning for medlemsskab i Hellerup Sejlklub

Vi har i bestyrelsen overvejet forskellige muligheder for at administrere vores mange aktiviteter i Hellerup Sejlklub.

I dag håndteres både opkrævning af kontingent, opkrævning af diverse aktiviteter, betaling for sæsonkort, sejlerskole, arrangementer gennem Winkas. Vi har i flere år været glade for Winkas, men det er vores overbevisning, at Winkas ikke er den mest hensigtsmæssige løsning fremadrettet, dels fordi det ikke opdateres i tilstrækkelig grad, dels fordi systemet er forbundet med en noget tung administration.

Vi har derfor truffet beslutning om, at alle vores aktiviteter fremover håndteres via Holdsport. Her vil det være muligt for klubben, at oprette diverse arrangementer og også håndtere betalingen herfor. Fx vil vi allerede her fra efteråret håndtere vintertræning for juniorer, sejlerskole mv. i Holdsport. I Holdsport er det er muligt for dem, der opretter hold i Holdsport løbende at se, hvem der har tilmeldt sig, hvem der har betalt mv., hvilket gør det meget mere gennemskueligt for klubbens medlemmer og holdadministratorer.

Opkrævninger af kontingenter vil i sæson 2018-2019 fortsat blive håndteret via Winkas, og opkrævning sker som sædvanligt via PBS. Det er vores mål, at vi frem mod sæson 2020 også vil opkræve kontingenter i Holdsport. Der vil således være et år, hvor vi anvender to systemer. Det er ikke optimalt, men nødvendigt af hensyn til at sikre vores drift, og at vi fortsat sikrer medlemmernes betaling af kontingenter.

 Vi vil bruge tiden over vinteren på at lære Holdsport at kende og vil løbende indfase det over det næste år. Der vil blive afholdt kurser i anvendelsen heraf.

 Vi håber, I vil tage godt imod Holdsport og det nye set up.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg