Medlemskategorier

Som medlemmer i en af klubbens nedennævnte grupper kan optages såvel damer som herrer, der opfylder de til enhver tid gældende betingelser for medlemskab i en forening under Danmarks Idræts-Forbund.

GruppeBeskrivelse
A Aktive medlemmer

Herunder kan optages aktive medlemmer der er fyldt 18 år, som ikke er omfattet af gruppe B. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr, der udgør 50 % af kontingentet.

Medlemmer i gruppe A, der er fyldt 65 år, samt aktive medlemmer, der har bopæl med postnummer 5000 og derover eller bor på Færøerne, Bornholm eller i Grønland samt i udlandet, betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.

Ægtefælle/samlever til et aktivt medlem betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.
Medlemmer, der i forvejen er medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion, kan efter ansøgning optages som medlem for et år af gangen og betaler 50 % af kontingentet for gruppe A, men ikke indmeldelsesgebyr.

Juniormedlemmer

Herunder kan optages unge under 18 år. De kan forblive i afdelingen til udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 25 år. Ved indmeldelse såvel ved overgang til anden afdeling betales intet indmeldelsesgebyr.

Søskende til et juniormedlem betaler 50 % af kontingentet for juniormedlemmer.

Medlemmer af juniorafdelingen er pligtige at rette sig efter det for afdelingen særlige reglement.

C Passive medlemmer

Passive medlemmer kan benytte restaurationsområdet, men kan ikke deltage i klubbens sportslige aktiviteter samt benytte klubbens øvrige faciliteter. Endvidere har passive medlemmer ikke ret til at føre klubbens stander eller deltage i klubbens generalforsamling.Øvrige forhold i henhold til klubbens vedtægter.

Ansøgere skal godkendes af bestyrelsen.

Overførsel til/fra gruppe C foregår ved ansøgning med godkendelse af bestyrelsen. Passive medlemmer betaler 50 % af kontingentet for gruppe A men ikke indmeldelsesgebyr.

Særlige medlemmer 

Livsvarige- og æresmedlemmer er kontingentfri, men har i øvrigt samme rettigheder som aktive medlemmer (grp. A).
Medlemmer opnår efter 60 års uafbrudt medlemskab status som livsvarigt medlem.

Erhvervsmedlemmer hvor kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg