Ansøgning om medlemskab i Hellerup Sejlklub

IMG 4550 IMG 0788 Alt J70 1  Q4V1700 1 29er3  MGL6686 amanda uldal 3759

Bliv medlem af Hellerup Sejlklub og bliv en del af Danmarks foretrukne sejlklub.

Uanset om du er erfaren sejler eller du vil til at lære det gode sejlerliv, om du har din egen båd eller du ikke har, er du velkommen i fællesskabet for aktive sejlere i Hellerup Sejlklub. Her er altid liv. Som medlem i Hellerup Sejlklub får du afgang til et klubliv, hvor du i fællesskab kan dyrke sejlsport hele året. Vi har forskellige sejlbåde du kan sejle i afhængig af, om du er til kapsejlads eller tursejlads.

Fælles for dem alle er, at du som medlem vil blive en del af et team om bådene, hvor vi sejler og hygger sammen, og hvor vi er fælles om at vedligeholde bådene, som du også skal tage del i, hvis du vil sejle i klubbens bådene. Du kan selvfølgelig også sejle i din egen båd.

Som medlem har du også adgang til vores klubfaciliteter fra stor sejlhal, omklædningsfaciliteter med sauna, tørreskab og mulighed for at leje skab, til privilegeret adgang til vores klubrestaurant, hvor du får rabat som medlem.

Vigtigt omkring Sejlerskolen

Sejlerskolen i Hellerup Sejklub oplever meget stor tilstrømning af medlemmer og elever, der ønsker at tage duelighedsbevis. Det betyder at vi har venteliste på optagelse i sejlerskolen. Hvis du ønsker at lære at sejle på vores sejlerskole, skal du skrive dig på denne interesseliste i Holdsport. Sejlerskolen kontakter dig når der er plads. Interesselisten er åben for såvel medlemmer som ikke-medlemmer. Det er dog en forudsætning for optagelse på hold, at du melder dig ind i klubben ved tildeling af plads

Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i klubben allerede i dag, og i mellemtiden gøre brug af klubbens øvrige tilbud samt blive en del af klubbens herlige fællesskab.

Vigtigt omkring priser

Flere af klubbens aktiviteter kræver yderligere booking og/eller betaling. Der skal således påregnes ekstra udgifter såfremt du ønsker at indløse sæsonkort til sejlads i klubbens både, deltage i undervisning på klubbens sejlerskole, indgå i organiseret træning for juniorer eller voksne osv.

Kontingentet i Hellerup Sejlklub betales for et år ad gangen. Året (sæsonen) i Hellerup Sejlklub løber fra 1. oktober til 30. september det efterfølgende år. Ved indmeldelse efter 1. juli er der halv pris ift. nedenstående priser

Vigtig information vedr. indmeldelse af børn uden tidligere sejlerfaring

Hvis du ønsker at indmelde et barn til sejlads i optimistjolle, skal du være opmærksom på følgende
a) Barnet kan starte det år hvor barnet fylder 8 år
b) Barnet skal kunne svømme 200 meter
c) Som udgangspunkt starter Hellerup Sejlklub nye optimisthold op hvert år omkring årsskiftet. Det gør vi for at sikre at alle nye sejlere får den nødvendige teoretiske og praktiske færdigheder, inden vi slipper jeres børn fri på vandet.
Der kan være venteliste til optimistsejlads, hvorfor vi opfordrer jer til at skrive jeres barn på venteliste. Vi kontakter dig, når der er plads på næste opstartshold. Link til venteliste for nye optimistsejlere

Hvis du har spørgsmål vedrørende børn i Hellerup Sejlklub, er du altid velkommen til at skrive til junior@hellerupsejlklub.dk


Din ansøgning om medlemsskab vil blive behandlet af klubben, så snart indskud samt første års kontingent er betalt. Betaling skal ske direkte til klubbens konto i Nordea reg.nr. 0111 kontonr. 8303108481 eller via MobilePay til 45197. Mærk indbetalingen med "Nyt medlem, NAVN"

Du vil blive kontaktet af klubben når din ansøgning er behandlet. Dette sker normalt inden for en uge

Medlemsgruppe

Når du melder dig ind i Hellerup Sejlklub vil du blive registreret i et medlemsregister og efter eksempelvis alder, bopæl og aktivitet blive indsat i en Undergruppe. Nedenfor kan du set den årlige kontingentsats for disse.

Gruppe Beskrivelse Årligt Kontingent (kr.) Indskud (kr.) Totalt (kr.)
A Aktive medlemmer, der er fyldt 25 år, som ikke er omfattet af gruppe B, og har bopæl med postnr. 1000-4990 1.700 850 2.550
B Juniormedlemmer under 25 år, har bopæl med postnr. 1000-4990 1.700   1.700
C Passive Medlemmer 850 0 850
U Aktive medlemmer, der har bopæl udenfor afdeling A-B-C's område 850 425 1.275
G Aktive medlemmer, der er fyldt 65 år 850 425 1.275
H Søskendemedlemmer til medlemmer i Gruppe B 850   850
F Aktive medlemmer, der er ægtefælle/samlever til aktivt medlem 850 425 1.275
D Aktive medlemmer, der også er aktivt medlem af anden DS sejlklub for et år 850 0 850

 

Interesser

Angiv hvilke af klubbens tilbud du er særligt interseret i, så vil du blive kontaktet af en koordinator for de relevante tilbud med henblik på at få dig godt igang i Hellerup Sejlklub


Øvrig Information

Hvis du har øvrige kommentarer, som du mener har betydning for din optagelse i Hellerup Sejlklub, så bedes du angive dem i kommentarfeltet nedenfor.

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg