Forældrepolitik

 

Hellerup Sejlklub ønsker at vores unge sejlere kan deltage i klubbens almindelige aktiviteter uden at det forudsætter deltagelse af sejlernes forældre. Det er klubbens opfattelse at sejlerne med den rette instruktion, og gennem samarbejde med de øvrige holddeltagere, hurtigt vil være i stand til selv at klare de fleste af de udfordringer de møder i sejlklubben.

Eksempelvis kan det være en udfordring at rigge bådene til og af. Derigennem styrkes samarbejdet, samt respekten for og kendskabet til materiellet. På vores Optimisthold har vi fuld forståelse for at de yngste og de nystartede har brug  for lidt ekstra hjælp med tilrigningen. Vores trænere vil derfor ofte kunne bruge lidt assistance - men vi vil gerne henstille at forældre er de hjælpende og ikke de udførende.

Jolletrænerne har ansvaret for at træne sejlerne på vandet. Dette foregår fra en følgebåd og uden deltagelse af forældre. Før og efter træningen afholder trænerne skippermøder med sejlerne, hvor der indgår teori, og hvor dagens træning, vejr og vind gennemgås – også her uden deltagelse af forældre.

Klubben har for år tilbage etableret en ’forældrefri’ juniorstue. Målet er et lokale hvor juniorerne mødes før og efter sejlads, men også et sted de kan opholde sig selv om de ikke er i klubben for at sejle. Ønsket om et klublokale hvor de unge kan være sig selv og have mulighed for selv at præge og indrette, er også  en del af Dansk Sejlunions krav til en ungdomsvenlig sejlklub.

Omkring sejladsen har vi en række opgaver med et behov for forældredeltagelse. Målet er at der med juniorlederens mellemkomst  før hver sæson etableres forældregrupper, der har til formål at hjælpe med opgaver som brovagt, med kapsejlads, vedligeholdelse, arrangementer og ture. Der vil være nogle tovholdere der koordinerer forældregruppernes opgaver med trænere og ledere. Der kræves ingen forudsætninger - alle med tid og lyst er meget velkomne.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg