Bådsmænd og vedligeholdelse

Hver enkelt af klubbens 606'ere bliver vedligeholdt af bådsmænd. Til hver båd er knyttet to bådsmænd, som organiserer bådens vedligeholdelse. Bådsmændene har udpeget en talsmand, som er deres repræsentant i Seniorbådsudvalget (SBU). Sejlmesteren indkøber i samråd med SBU nye sejl til 606'erne, samt står for tilsyn og fordeling af sejl til 606'erne. Materialemesteren sørger for indkøb til bådenes vedligehold.

BådnummerBådnavnBådsmand
105 Luffe Gunnar Petersen
Niels Kløve
900 Trekroner Ross S Baird
901 Middelgrunden Jakob Lund Johansen
L. Ravn-Larsen
902 Flakfortet Matthieu Jamme
903 Saltholm Henrik Groth-Andersen
Vibeke Ulke
906 Hven Niels Kjøng
Jeppe Nordin
907 Peberholm Marie Dela Johnsen
Thomas Egedal
912 Dokøen Mads Harder
Søren Henning Dalgaard
913 Slotsholmen Per Rosenkilde
Torben Normann Schulze 
Bådsmandstalsmand Mads Harder
Sejlmester Thorkild Pedersen
Materialemester Steffen Kindt

ANSVAR og SKADER: Sejler du i en af klubbens 606'ere som fører, er du ansvarlig for bådens stand. Såfremt der sker skader, som gør båden mindre sejlduelig, skal bådens bådsmænd straks underrettes. Er skaden alvorlig underrettes telefonisk. Skaderne indføres desuden i logbogen til orientering af andre sejlere. Adresser, tlf.nr. m.v. på bådsmænd fremgår af liste ophængt på opslagstavlen ved indgang til klubben. Bådsmænd kan også nåes per email efter flg. princip Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (eks 906 emailadresse er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) Bådens besætning er forpligtet til om nødvendigt at bistå bådsmændene i udbedring af skader. Skader skal udbedres hurtigst mulig.

VEDLIGEHOLDELSE: 5 søndage i februar og marts klargøres 606'ere i Hal 1 fra kl. 10 - 13 og 13 - 16. Klargøringen er for alle der ønsker at benytte bådene i den kommende sejlsæson. Dette gælder især medlemmer der står på sejlerskolens venteliste til sommerkurset eller som benytter bådene til kapsejlads/aftenmatch. Bådene søsættes i starten af april.

BÅDSMÆND: Er du interesseret i at blive bådsmand eller i øvrigt hjælpe med vedligeholdelse, kan du henvende dig til talsmanden for 606'erne. Bådsmænd har første prioritet mht. at sejle 'deres båd', også når den er reserveret af en anden besætning, såfremt denne kan henvises til en anden båd. Bådsmænd betaler ikke sæsonafgift.

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg