Info fra Havnebestyrelsen - Nyt Takstreglement

Skrevet af Thorkild Pedersen. Udgivet i Klubnyhed

IMG 6905

Havnebestyrelsen ved selvforvaltningen for Hellerup Lystbådehavn og Skovshoved Havn ønsker at informere havnens brugere om en væsentlig tilføjelse til takstreglementet for benyttelsen af faciliteter i de 2 havne.

Takstreglementet ”Havneafgifter for Skovshoved Havn og Hellerup Lystbådehavn” er bekræftet af Gentoftes kommune efter indstilling fra havnebestyrelsen. En årlig tilbagevendende proces, hvor de forskellige takster for havnens services drøftes i havnebestyrelsen, som herefter indstiller de fremtidige takster til havnebestyrelsen.

I takstreglementet for 2017 er der enkelte justeringer af taksterne. Derudover er der nogle væsentlige tilføjelser beskrevet i takstreglementet, bl.a. punkt C.6. Denne tilføjelse giver havneadministrationen tilladelse til at opkræve afgift på 100 kr. pr. døgn ud over 24 timer for parkerede trailere m.v., efter aftale med havneadministrationen.  

Henstillede trailere bl.a. med trailertrukne både, andre køretøjer og også henstillede andre både vil kunne pålægges parkeringsafgifter efter gældende parkeringsregler og evt. blive fjernet for ejers regning.

Reglen omfatter ikke trailere med både, joller, jollevogne m.v. som efter aftale med havneadministrationen betaler for en fast plads på én af de 2 havne.

Reglerne gælder endvidere ikke for deltagere i kapsejladser og eller trænings- eller andre events i begrænset tidsrum arrangeret af sejl eller andre idrætsklubber hjemmehørende i de 2 havne.

Baggrunden for vedtagelsen af punkt C.6. skal ses i havnebestyrelsens ønske om at få fjernet uhensigtsmæssig henstilling af trailere og trailertrukne både uden aftale med havneforvaltningen. Endvidere at få fjernet trailertrukne og andre både som benytter havnens faciliteter uden at betale for den havneadministreret plads og faciliteter deres både og trailere benytter.  Der har gennem flere år været et stigende problem med bådejere som uden aftale med administrationen bruger havnearealet som parkeringsplads for deres bådgrej eller køretøjer. Problemet har været koncentreret om den store centrale  midtermole i Skovshoved (Benzinmolen) og på kranmolen i Hellerup.  Endvidere er reglen indført for at kunne håndtere ikke ønsket henstilling af køretøjer og trailerbåde på den store parkeringsplads i sydenden af Skovshoved havn.

Reglen er for Hellerup havns vedkommende besluttet at skulle træde i kraft den 1. maj 2017, efter at den af Hellerup Sejlklub administrerede plads til bådparkering ved stranden frigives af belægnings entreprenøren, så ejere af parkerede trailerbåde på kranmolen har mulighed for at aftale flytning af deres bådgrej til de klubadministrerede areal ved Hellerup Strand.

Endvidere gøres opmærkning på Takstreglementets punkt C.7. som beskriver begrænsninger i brugen af havneadministreret areal til campering med autocampere, og punkt C.8. der beskriver hvorledes og i hvilken situation der kan overnattes i telte på havneadministreret areal.

Gældende takstreglement finder du her

VH

Thorkild Pedersen

Husk Standerhejsning Søndag 23. april kl 12:00

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Klubnyhed

IMG 1816

Standeren sættes for 102. gang 23. April 2017

Sæt X i kalenderen søndag den 23. april kl. 12.00 2017, hvor Hellerup Sejlklub hejser standeren for 102. gang.

Sejlklubben indbyder alle medlemmer og gæster til standerhejsning for sæsonen 2017. Traditionen tro vil standeren og flaget blive sat og formanden vil holde tale.

I år vil der være bådedåb af klubbens 3 J/70 og en 29'er. Aprilvejret vil forhåbentlig vise sig fra sin milde side og for nogle medlemmer vil det efter standerhejsning være en kærkommen anledningen til første tur på sundet.

Standerhejsningen vil også blive en markering af Hellerup Sejlklubs nye adresse - Paul Elvstrøms Plads 1. Den formelle navngivning af den nye plads vil ske efter standerhejsningen, og vil naturligvis blive forestået af borgmester Hans Toft.

Der vil efter standerhejsning og navngivning af pladsen sædvanligvis være en forfriskning i form af øl og sodavand på terrassen. 

Kom og vær med til at gøre denne dag festlig og markering på en god start på sæsonen.

Vi glæder os til at se jer alle til en helt særlig standerhejsning for Hellerup Sejlklub sæson 102.

Sejlerhilsner, på bestyrelsens vegne

Marie Dela Johnsen
Formand, Hellerup Sejlklub 

Vær venligst opmærksom på, at det ikke er muligt at parkere i gården, og at alt parkering fra Strandparksvej nr. 34 og ned mod sejlklubben frabedes på denne dag.

Vil DU sejle i klubbens J/70'ere?

Skrevet af Marie Louise Brøndum Svendsen. Udgivet i Sportsbådsnyhed

J70 Natorp

Hvis du gerne vil sejle i klubbens J70´ere, enten som skipper eller gast, og have mulighed for at booke bådene når du har lyst, skal du først cleares til brug af bådene.

Tilmeld dig forårets clearingsforløb nu! Clearingsforløbet starter mandag d. 24. april og strækker sig over 8 mandage, som afsluttes med en evaluering og vurdering af dine færdigheder.

Tilmeld dig via medlemssystemet, under fanen "login".

Praktisk info:

  • Første gang er mandag d. 24. april
  • Mødes kl. 18.00 ved bådene
  • Pris for forløbet er 500 kr.

 Vi er så heldige, at vi har fået Ditlev Leth, Niels Ipsen, Frederik Berg, Anders Nørrelykke og Anders Hoeck-Hansen til at bistå som instruktører, hvilket er med til at sikre et trygt, sjov og lærigt clearingsforlløb i J/70'erne

Har du spørgsmål kan du skrive til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nyhedsbrev April 2017

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyhedsbreve

  
logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUBS NYHEDSBREV

2. April 2017

Formandens Hjørne

Marie Dela JohnsenKære Medlemmer

Jeg vil gerne sig tak for den opbakning og tillid I som medlemmer viser bestyrelsen. Jeg er stolt, beæret og ydmyg over den tillid Jer medlemmer har vist mig ved at vælge mig som formand. Et hverv som er til låns, og med opgaver der følger med. En af opgaverne er at udvikle HS, og lige netop den opgave gjorde jeg særlig opmærksom på i tiden op til og på generalforsamlingen.

Det at udvikle HS er ikke kun bestyrelsens opgave - det er bestyrelsens opgave med input fra Jer at sætte visionen og pejlemærkerne - det er vores alle sammens opgave at flytte og styre HS på rette kurs. Det er hver og en af Jer medlemmer, der skal være visonære for HS og være med til at udvikle HS.

Vi skal være sammen om at gøre HS til en endnu bedre sejlklub, og vi skal samme trække HS i samme positive retning. Det var netop budskabet ved Klubaften den 2. marts, hvor over 80 medlemmer deltog med god og konstruktiv debat og dialog.

Bestyrelsen takker for den store opbakning og en god og konstruktiv dialog under aftenen.
Fra bestyrelsen lyder der et rungende stort TAK til Jer, tak fordi I møder op når vi inviterer. Tak fordi 40 mand i løbet af en weekend giver en hånd med til rengøring og oprydning af vores alle sammens hal 1. Tak til bådsmændene og hjælpere der har brugt weekender og aftener på at klargøre klubbens både. Tak til forældrene der møder op og hjælper til med at klargøre både og støtter op og investerer i deres børns sejlads. Tak til Jer der giver en hånd med når og hvor som helst i HS.

Og fra mig som formand -Tak til alle jer, der altid komme smilende hen til mig og siger tak og kommer med jeres egen lille kommentar til HS.

Vi er sammen på rette kurs, jeg ser frem til at flytte HS sammen med jer.

Glædelig forår.

Marie Dela Johnsen, Formand Hellerup Sejlklub

 

 Q4V1783

Nyt fra Juniorafdelingen

Juniorafdelingen arbejder hårdt på at blive klar til den nye sæson.  Vi har især fokus på følgende områder:

Trænerne. Der har været afholdt individuelle udviklingssamtaler med trænerne. Juniorledelsen har prøvet at beskrive den ”træner-DNA”, som efter vores opfattelse skal afspejles i alle vores trænere. En række af trænerne har været på DS trænerkursus.

Ynglingene. En række af de unge ynglingesejlere har gjort en stor indsats for at få bådene klar, og sæsonplanlægningen er i fuld gang. Af nye tiltag er bl.a. træning (med træner) for hhv. begynder- og kapsejladshold, matchrace samt planlagte ture til Hven eller lign. med deltagelse af voksne i følgebåde. De ældste ynglingesejlere arbejder på at komme til VM til sommer.

29’erne. Vi har lavet en ny satsning på 29’er-klassen. Vi har haft opstartsmøde for alle interesserede juniorsejlere, og vi har pt. 12 sejlere med i projektet. Vi er er i fuld gang med at få dannet besætningen og lavet sæsonplaner. For at sikre, at flest muligt kan deltage har vi købt en ekstra båd af YF samt en trailer, der kan have to både med til stævner og træningslejre.

Samarbejde med DS. Vores aftale om etablering af et ”Sportsligt Udviklingsmiljø” er godkendt af DS. Vi har drøftet, hvordan DS bedt kan hjælpe HSJ med at udvikle et stærkt ungdomsmiljø. Indtil videre har vi navnlig haft fokus på træneruddannelse og trænerudvikling. Men også mulighederne for i fællesskab at hjælpe med at styrke ungdomsklasserne har været drøftet.

Samarbejde med naboklubber. Vi har holdt en række møder med de vigtigste naboklubber, dvs. YF, SKS og KDY om samarbejde. Vi er enige om at fortsætte og styrke det eksisterende samarbejde. 

 

stander 14 formand flag stander   Drage NM dommerskib

Standeren sættes for 102. gang 23. April 2017

Sæt X i kalenderen søndag den 23. april kl. 12.00 2017, hvor Hellerup Sejlklub hejser standeren for 102. gang.

Sejlklubben indbyder alle medlemmer og gæster til standerhejsning for sæsonen 2017.
Traditionen tro vil standeren og flaget blive sat og formanden vil holde tale.

I år vil der være bådedåb af klubbens 3 J/70 og en 29'er. Aprilvejret vil forhåbentlig vise sig fra sin milde side og for nogle medlemmer vil det efter standerhejsning være en kærkommen anledningen til første tur på sundet.

Standerhejsningen vil også blive en markering af Hellerup Sejlklubs nye adresse - Paul Elvstrøms Plads 1. Den formelle navngivning af den nye plads vil ske efter standerhejsningen, og vil naturligvis blive forestået af borgmester Hans Toft.

Der vil efter standerhejsning og navngivning af pladsen sædvanligvis være en forfriskning i form af øl og sodavand på terrassen. Vær venligst opmærksom på at det ikke er muligt at parkere i gården og alt parkering fra Strandparksvej nr. 34 og ned mod sejlklubben frabedes på denne dag.

Kom og vær med til at gøre denne dag festlig og markering på en god start på sæsonen.

Vi glæder os til at se jer alle til en helt særlig standerhejsning for Hellerup Sejlklub sæson 102.

 

katja 7333

Den 14. OL plakette

OL plakettevæggen i restauranten er blevet en plakette rigere og smukkere.

Jena og Katjas bronze plakette fra OL i Rio 2016 er kommet op at hænge, så nu hænger der 14 stk på væggen.

 

Tre nye baneledere i Hellerup Sejlklub

Orientering fra tre ny-udklækkede baneledere

I weekenden d. 25. - 26. februar var tre af Hellerup Sejlklubs juniorer; Christian Faber, Ditlev Leth og Niels Ipsen til Dansk Sejlunions Baneleder 1 kursus i Brøndby. Juniorer som alle har hjulpet til ved stævner i Hellerup Sejlklub og allerede har god erfaring med kapsejladser.

Her deltog vi sammen med 14 andre, som også havde i sinde at blive baneleder og være hjælpere ved Sailing World Championships i 2018 i Århus samt ved test eventet i 2017 i Århus.

Men også for at fortsat kunne hjælpe til i vores egen klub. Til kurset blev vi bl.a. lært i indholdet af en indbydelse, sejladsbestemmelser, startprocedure, men også hvordan forskellige baner udlægges og udnyttes optimalt.

Samtidig kunne vi følge med i vores mappe vi havde fået, som indeholdt materialet til at komme hurtigt i gang.

Kurset var rigtig interessant og lærerigt med gode fremlæggelser af emnerne, hvor der var inkluderet aktive øvelser indenfor hvert af dem.

Derudover blev vi også i løbet af søndagen testet to gange i hvor godt vi havde forstået kursets indhold, hvilket var en god motivationsfaktor for at følge ekstra godt med. Her klarede vi det rigtigt godt, hvilket resulterede i et kursusbevis.

Det var altså alt i alt et utroligt interessant kursus hvor vi fik et helt andet perspektiv på kapsejlads afvikling, idet vi alle tre mest har erfaringer med dette fra kapsejlernes perspektiv.

Christian Faber, Ditlev Leth og Niels Ipsen ser frem til at komme ud og benytte deres færdigheder som baneledere, men mangler nogle hjælpere.

Hellerup Sejlklubs Kapsejladschef Peter Lübeck har planlagt 13 stævner i år og dertil skal der bruges hjælpere til alt fra at lægge baner til at være med på dommerbåden og til at købe ind til morgenmad og frokost til deltagerne.

Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du kunne tænke dig at hjælpe til ved kapsejladser.

Kapsejladshilsner

Christian, Ditlev og Niels

a 4561 1

Forårssæsonens aktiviteter i J70

Sæsonen i starter efter standerhejsning, hvor der vil være et bredt udvalg af aktiviteter som du kan stemple ind på og komme på vandet i klubbens J70´ere.

Fra mandag d 24. april og frem til torsdag d. 15 juni vil der således hver uge være faste aktiviteter:

Mandag aften tilbydes alle medlemmer af klubber at blive clearet til at sejle J70 hvad enten det er som skipper eller gast. Der vil være et forløb på 8 gange hvor man lære at benytte bådene på sikker vis. Der vil være rutinerede instruktører på bådene som hjælper til at du blive clearet til at sejle bådene på egen hånd og dermed få adgang til at booke bådene når det passer dig. Du kan tilmelde dig clearingsholdet i medlemskartoteket (Winkas).

Tirsdag aften er der aftenmatch for dem der allerede er godkendte brugere af bådene.

Onsdag aften er reserveret træning for de kapsejladsinteresserede – med mulighed for fællestræning med de øvrige J70'ere i Øresund, eller med de øvrige sportsbåde i HS.

Torsdag er der ungdomstræning for sejlere i alderen 15-25 år med træner på vandet. Hvis du gerne vil høre mere om dette forløb kan du møde op til infomøde tirsdag d. 4. april kl. 19-20 i akvariet. Der er også muligt at tilmelde sig til holdet allerede nu i medlemskartoteket.

Junior og ungdomssejlere kan også sætte kryds i kalenderen i weekenden d. 5-6. maj hvor der afholdes ungdomscamp.

Derudover afholdes der interne udtagelser om at repræsentere Hellerup Sejlklub i Sejlsportligaen. Med placeringerne 1-2-2 i de 3 første sæsoner af ligaen er Hellerup Sejklub en af de absolutte favoritter og Hellerups hold hedder fra denne sæson meget passende Hellerup Highfliers.

Onsdag d 26. april er der udtagelse til 1. ligastævne som ligger i Hadsund d. 20-21. maj og onsdag d 24. maj gælder det udtagelsen til 2. ligastævne, som er d. 17-18. juni i Brejning.

Hvis man har lyst til at deltage i fleetrace-kapsejladser i Danmark eller udlandet, er der også mulighed for at leje klubbens både – med den nye nordiske Grundig Cup er der flere danske stævner, hvoraf det første er d. 10-11 juni på Thurø. Andre muligheder er Kieler Woche d 22-26 juni, NM i Hankø 29 juni-1 juli eller hvad med VM i Porto Cervo i september?

For mere information skriv på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller følg med på vores facebookgruppe Hellerup Sejlklub J70.

IMG 0606   4500

Mulighed for klippekort i Restauranten

Vores nye hovmester åbnede køkkenet op den 27. marts og er glad for den gode velkomst medlemmerne har givet.

Hovmesteren tilbyder ved fremvisning af HS medlemskorter 10 % på regning for medlem +1

Som nyt i restauranten kan man købe klippekort i Hellerup Sejlklubs restaurant, og spar op til 20%

10 x Dagens Ret: kr. 700
10 x Stor Fadøl: kr. 400
10 x Valgfri Kaffe To-Go: kr. 300
10 x Sandwich To-Go: kr. 700

 

Afterski Party 7. April

Så er det på fredag 07-04-17 kl 18:30 vi åbner dørene op til Afterski party!

Kom ned i dit gode fest humør til en sving om eller 10, og få en Jägerbomb i baren mens du hygger med alle dine sejler venner.

Du kan få en burger til en billig penge, nemlig kun 75kr. og en drikkekupon til noget lækkert i baren.

Tilmeld dig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og få en drikke kupon gratis.

 


Calendar icon

Vigtige Datoer

7. April: Afterski Party
8. - 9. April: Træningssamling CB66 og J70
14. - 16. april: Påskestævne
23. April: Standerhejsning

 

csm god tegnsaetning spoergsmaalstegn 6e4e453bcd

Vidste du at...?

  • Hellerup Sejlklub har 57 sejlbåde i flåden
  • Information om Juniorafdelingens både er opdateret på hjemmesiden
  • Hellerup Sejlklub har en meget aktiv facebook side
  • Vi tager altid med glæde mod gode historier til klubbens hjemmeside. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

Hellerup Sejlklub | Paul Elvstrøms Plads 1 | 2900 Hellerup | Tel: (+45) 3962 2934
Kontortid onsdage kl. 17.30-19.00 | Telefontid onsdage kl. 19.00-20.00

 

Fordelingsmøde, Bodil af Hellerup

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Fordelingsmøde d. 4 April kl. 19- 21 i sydfløjens mødelokale.

Bodil gruppen afholder møde vedr. førersejlads, træning af urutinerede/ rutinerede førere, sommersejlads og planlægning af sommerferie. 

Mød op hvis du er interesseret i at sejle Nordborg 26.

Mh Ann Filippa

Juniorafdelingens aktiviteter

Skrevet af Marie Louise Brøndum Svendsen. Udgivet i Juniornyhed

Sejlsæsonen nærmer sig og der er gang i aktiviteterne i Juniorafdelingen. Her er en oversigt over de kommende vigtige aktiviteter:

Onsdag d. 22. marts

Vigtigt forældremøde

Kl. 19-21 i Sydfløjen
For alle forældre i juniorafdelingen.

Torsdag d. 23. marts 

Tur til OneSails     

Kl. 16.30-19.45 (fra sejlklubben til sejlklubben)

For deltagelse skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Søndag d. 2. April 

Klargøring for alle jollesejlere 

Kl. 10-16

Husk praktisk tøj, madpakke og god humør

Alle sejlere i juniorafdelingen skal huske at melde sig på hold i WinKAS Kartotek senest d. 23. marts.

Sæsonstart er tirsdag d. 18. april.

Marts nyhed

Skrevet af Marie Louise Brøndum Svendsen. Udgivet i Juniornyhed

HUSK marts b 000001

Dårlig vandkvalitet ud for Hellerup og Skovshoved

Skrevet af Marie Dela Johnsen. Udgivet i Nyheder

Rødt badevandsflag frem til 1. april 2017

Fra starten af denne uge og til 1. april 2017 vil Nordvands pumpestation på Skovshoved Havn midlertidigt udlede spildevand i Øresund.

Det sker 1,6 kilometer fra kysten og betyder at vandkvalitetten er forringet  mellem Skovshoved og Hellerup. Badning frarådes.

Udledningen sker, da Lynetteledningen midlertidigt skal lukkes for at blive omlagt ud for Tuborg Syd-grunden i Hellerup, hvor Danica Ejendomme bygger boliger. Lynetteledningen er en spildevandsledning, der ligger i Øresund, og som leder spildevand til renseanlægget Lynetten på Amager. I forbindelse med omlægningen etableres en såkaldt kontraventil, der forebygger udløb af spildevand ved brud på ledningen fremadrettet.

Mens udledningen finder sted ud for Skovshoved Havn, vil spildevandet blive mekanisk renset, så udledningen til Øresund begrænses mest muligt. Det materiale, der opfanges, vil blive samlet i en container på Skovshoved Havn og transporteret bort med lastbil to gange dagligt. Containeren vil blive placeret i et telt for at reducere eventuelle lugtgener. Når udledningen er afsluttet, vil der blive udtaget vandprøver for at sikre, at vandkvaliteten er tilfredsstillende.

Hvad betyder det for badende og vandsportsudøvere? Strøm- og vindforhold har afgørende betydning for, om udledningen 1,6 kilometer fra land midlertidigt vil påvirke badevandet langs kysten. Vi opfordrer til, at I følger badevandskvaliteten på www.badevand.dk og ikke bader, hvis der er markeret med rødt flag.

Hvis I tilmelder jer vores sms-service på www.nordvand.dk/badevand, vil I modtage en besked, når udledningen begynder og slutter. I kan læse mere om flytning af Lynetteledningen på www.nordvand.dk og om Tuborg Syd-byggeriet på www.tuborg-syd.dk.

 

KLUBLIVSUDVALGET SØGER VENNER

Skrevet af Rasmus Knude. Udgivet i Nyheder

hs 2974

Kære medlemmer

Det nystiftede Klublivsudvalg søger medlemmer.

Vi søger medlemmer der på tværs af klubben, der kan være med til at gøre Hellerup Sejlklub til et endnu bedre sted at være til vands og til lands.

 Med udgangspunkt i klubbens vision om at være den foretrukne klub i Danmark, er der rig mulighed for at sætte netop dit præg på klubben.

Det kan være alt fra sociale arrangementer på land eller til søs, foredrag, fester, fællesture, til hvordan vi kan komme ud og prøve noget nyt. Kom og deltag i hele klubbens udvalg og bidrag med din vision om at styrke klubbens klubliv.

Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

KONKURRENCE NYT TEAMNAVN TIL SEJLSPORTSLIGAEN

Skrevet af Rasmus Knude. Udgivet i Nyheder

Sejlsportsligaen skifter klubflagene på hækken ud med BIB´s. Alle hold kan selv designe trøjerne med farve og teamnavn,
Du kan vinde en flaske VANAGANDR gin der fik guldmedaljen som verdens bedste gin i 2016. Det eneste du skal gøre at komme med det bedste forslag til teamnavn og farver til Hellerup Sejlklubs hold i Ligaen.
Kom med dit forslag til Danmarks bedste teamnavn og den fedeste BIB. Bestyrelsen vælger mellem de indkommende forslag den 20. marts.

Send dit forslag til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BIB TEGNING

Klubaften

Skrevet af Marie Dela Johnsen. Udgivet i Nyheder

IMG 0046

Kære medlemmer 

Vi vil gerne fra bestyrelsen takke for den store opbakning til Klubaften den 2. Marts.

Vi har brugt lang tid på at arbejde med det mandat vi fik på generalforsamlingen. Ud af det er der kommet visioner og strategi for HS for 2017-2022, vi er glade for at så mange valgte at møde op og engagerer sig i torsdags.
Tak fordi I vælger at støtte op om vores vision: Danmarks mest fortrukne sejlklub

Tanken var egentlig at skrive et indlæg om vores oplevelse af aftenen. Men Gritt kom os i forkøbet, og ovenikøbet med et langt bedre indlæg end vi selv kunne forfatte.

Tekst af Gritt Ulrikka Jørgensen

HS Klubaften den 2. Marts 2017

Onsdag d. 2. marts præsenterede Hellerup Sejlklubs nye formand og samlede bestyrelse sin vision om at blive den mest foretrukne sejlklub i landet. Det gjorde de ved en klubaften, hvor vision og strategier blev fremlagt for klubbens medlemmer.
Der var lagt op til en spændende aften, med et håb om at involvere klubbens mange medlemmer i arbejdet mod målet.
En af de første opgaver bestyrelsen, siden valget i oktober, skulle løse for sejlklubben, var at finde en ny hovmester. Til manges glæde og overraskelse kunne bestyrelsen invitere medlemmerne til en snigpremiere på Dagens Ret fra den nye hovmester inden mødestart. Det blev modtaget med begejstring af medlemmerne, og det var svært at finde nogen, som ikke benyttede sig af tilbuddet. Fællesskabet omkring måltiderne i restauranten er en stor del af klublivets ånd, og det var tydeligt at mærke ved dette arrangement.

Mads Kolte, generalsekretær fra DS, var engageret til at facilitere aftenens program og med et stort og kraftigt tov, fik han sat tonen an med en metafor om, at bestyrelsen satte kursen i den ene ende af tovet, og at klubbens medlemmer skal gribe tovværket og hjælpe til med at bære og trække i den rette retning, hvis projektet skal lykkes.

Aftenen fortsatte med en præsentation, som gav medlemmerne indblik i visionerne for Hellerup Sejlklub, herunder klubbens struktur og medlemmernes mulighed for indflydelse.

Under præsentationen var det tydeligt, at der var mange engagerede medlemmer, som havde rigtig mange gode og konstruktive perspektiver på sejlklubbens fremtidige muligheder for udvikling. Flere indlæg fra både bestyrelse og medlemmerne blev mødt af klapsalver, og stemningen bar i det hele taget præg af en energifyldt optimisme. Der herskede også en udbredt enighed om, at klubben er unik med dens mangfoldighed af tilbud, store personlige kapaciteter/talenter og endnu mere potentiale at tage af.

Bestyrelsen kommunikerede, at det var vigtig for dem, at der er en åbenhed omkring de projekter, der er i gang for at sikre opbakning fra medlemmerne og sikre, at der hele tiden arbejdes ud fra det mandat, der er givet fra klubbens medlemmer.

Sidst blev programmet sluttet af med en markedsplads, hvor medlemmerne kunne besøge klubbens forskellige arbejdsudvalg, høre mere om hvad der forgår og melde sig som hjælpere.

Aftens veltilrettelagte program og bestyrelsens klare visioner sendte medlemmerne hjem med den der helt særlige fornemmelse af sammenhold og forventningens glæde til den kommende sæson med gode oplevelser på havet, i havnen og i klubben.

Nyhedsbrev Februar 2017

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyhedsbreve

  
logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUBS NYHEDSBREV

Februar 2017

Formandens Hjørne

Marie Dela JohnsenKære Medlemmer

Velkommen til 2017 og velkommen til Hellerup Sejlklubs relancering af nyhedsbrevet – nu med nyt design. Vi håber, at I vil tage godt imod det nye format.

Efter generalforsamling i november og frem til nu har den nye bestyrelse haft tid til at samle sig og lægge visioner for HS og nedsætte udvalg, nogle vil I kunne genkende fra tidligere og nye er kommet til. Vi har brug for alle gode kræfter i udvalgene, derfor vil du være med til at bidrage til HS så tag imod invitationen når udvalgsformændene inviterer.

Bestyrelsen har afholdt en strategidag, hvor vi drøftet og lagt visioner for HS og sat pejlemærker for hvilken retning vi ønsker at udvikle klubben i. Vi håber at I alle vil være med til at bakke op om at: Hellerup Sejlklub er Danmarks mest foretrukne sejlklub! Lad os sammen arbejde for det. Derfor inviteres hele klubben til klubaften den 2. marts - sæt kryds i kalenderen.

Vi har også haft tid til at mides århundredes sportsmand Paul Elvstrøm og fejre Jena og Katja da de vandt prisen Årets Sejlsportspræstation. Tak til de mange der deltog ved begge arrangementer.

Sejlerhilsner

Marie Dela Johnsen, Formand Hellerup Sejlklub

 

15994357 1282647238459753 7004325510314113907 o

Vellykket Champagnesmagning i Hellerup Sejlklub

Den 13. januar blev der skålet i champagne i Hellerup Sejlklub, hvor Vintage Champagne skænkede godt op i glassene og fortalte om de gyldne dråber. Det var en hyggelig aften med udsigt til Øresund, en let tapas anretning og muntre snakke og grin om sejlads og champagne.

 

fastelavn   587388352 Muppets Swedish Chef 

Fastelavnsfest i Hellerup Sejlklub

Hellerup Sejlklub inviterer til tøndeslagning til vands og til lands

Lørdag den 25. februar kl 14 – 16 er der tøndeslagning.

Tag hele familien under armen find jeres flotteste udklædning og mød op i sejlklubben kl 14:00 – ved kranen

Dagens første tøndeslagning foregår på vandet i havnen.

Her kan alle der har en tørdragt deltage  - både børn og voksne

Tøndeslagningen bliver selvfølgelig i sejladsens ånd og sejlklubben stiller sit on top kajakker, SUP og optimistjoller til rådighed, så vi slå katten af tønden. Man må også stille op i egen jolle – husk tørdragt.

Kl 18:30 er der fastelavnsfest for alle klubbens medlemmer et brag af en fastelavnsfest i sejlahallen med middag, festlige indslag og fest til den lyse morgen.
Kom udklædt og fest sammen med dine sejlvenner.

Find din toga frem, eller din indre Indiana Jones eller fold en avispapirhat og træk i dit sømandstøj eller hvilket som helt fantastisk spektakulært udklædning du kan finde frem til dagen den 25.02.2017

Udklædning er adgangskortet til dagsarrengementet, og billetten til festen om aftenen køber du her: http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=459117

HUSK TILMELDING SENEST 20. FEBRUAR!!

De bedste hilsner

Festudvalget

 

Ny hovmester i Hellerup Sejlklub

Så skete det endelig, vi kan præsentere ny hovmester pr. 1 marts i klubbens restaurant.

Vi har brugt en del tid på at få restaurantens køkken gennemrenoveret, så den nu er i god stand. I perioden har vi i hovmesterudvalget afsøgt forskellige muligheder for en ny hovmester, der har været flere i spil. Vi har lagt vægt på at det er en hovmester med erfaring med at drive restaurant i en sportsklub, samt en med en del erfaring. Udover det har vi forsøgt at finde kompromisset mellem kvalitet og pris.

Den nye hovmester bliver Anders Vang & Kasper Nielsen, som driver restauranten i Sejlklubben Lynetten samt Couloir ved Amager Strandpark.

Kasper vil have sin daglige gang i alle de restauranter han er med i, og vil derfor ansætte en køkkenchef og restaurantsansvarlig, som vil være det faste ansigt i Hellerup Sejlklub.

Der skal lyde en stor tak til Jesper Bøggild som har været klubbens advokat ved indgåelse af den nye kontrakt.

I kan læse mere om deres andre restauranter her:

http://restaurantlynetten.dk

http://couloir.dk

De bedste hilsener

Hovmesterudvalget

Marie Dela, Thorkild Petersen & Rasmus Knude

 

Calendar icon

Vigtige Datoer

25. februar: Fastelavnsfest

2. marts: Klubaften (Information Følger)

23. april: Standerhejsning

 

csm god tegnsaetning spoergsmaalstegn 6e4e453bcd

Vidste du at...?

  • Hellerup Sejlklub i 2016 høstede mere end 35 medaljer i nationale og internationale mesterskaber. Se dem alle på http://hellerupsejlklub.dk/index.php/da/medaljer-2016
  • Hellerup Sejlklub har en meget aktiv facebook side
  • Vi tager altid med glæde mod gode historier til klubbens hjemmeside. Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

Hellerup Sejlklub | Paul Elvstrøms Plads 1 | 2900 Hellerup | Tel: (+45) 3962 2934
Kontortid onsdage kl. 17.30-19.00 | Telefontid onsdage kl. 19.00-20.00

 

Partnermodel og Erhvervsnetværk

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder

logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUB LANCERER PARTNERMODEL OG ERHVERVSNETVÆRK

Marie Dela JohnsenKære medlemmer

Hellerup Sejlklub er, på trods sine mere end 100 år på bagen, en sejlklub i konstant udvikling. Klubben har en stålsat ambition om at være det foretrukne samlingspunkt for sejlere i alle aldre - uanset om det blot er glæden ved at komme på vandet et par timer for at hygge sig med kammeraterne, eller om det er ambitionerne om medaljer der trækker.

For at opnå de ambitiøse mål der er sat for fremtiden, søger sejlklubben partnerskaber med virksomheder og enkeltpersoner, der deler vores passion for udvikling af stærke selvstændige unge mennesker, opbygningen af stærke og livslange fællesskaber og glæden ved leg på havet.

De midler sejlklubben rejser gennem det nye partnerkoncept eller erhvervsnetværket, går ubeskåret til at gennemføre de projekter som bestyrelsen har prioriteret i forhold til styrkelse af forholdene for juniorerne, ungdommen, talenterne og eliten.

Download HS Partnerprospekt
Download HS
Partnerprospekt

Læs mere om Hellerup Sejlklubs prioriterede projekter 

Har du kendskab til virksomheder, der kunne tænke sig at høre mere om mulighederne for at blive en del af Hellerup Sejklubs partnernetværk eller enkeltpersoner, der gerne vil udvide deres profesionelle netværk gennem deltagelse i Hellerup Sejlklubs Erhvervsnetværk, da kontakt gerne Simon Mørup-Petersen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Du er naturligvis også velkommen til selv at videresende vores partnerprospekt til personer eller virksomheder i dit netværk.

Sejlerhilsner

Marie Dela Johnsen, Formand

 


 

HellerupSejlklubs Partner logoHELLERUP SEJLKLUB PARTNERMODEL

Med lanceringen af Hellerup Sejlklubs nye partnermodel, har vi sammensat en atttraktiv platform for samarbejde og promovering, som giver alle virksomheder mulighed for at blive en del af sejlklubbens fantastiske udvikling og historie.

  J70 Jolle Opti
  GULD SØLV BRONZE
 Pris for 1 årig aftale DKK 100.000 DKK 30.000 DKK 10.000
 Pris for 3 årig aftale DKK 275.000 DKK 80.000 DKK 25.000
 Eksponering på Båd Sportsbåd Ungdomsjolle Optimistjolle
 Hellerup Sejklubs Sponsorvæg Stort Logo Mellem Logo Navn
 Gæstekort til Hellerup Sejlklubs Restaurant 6 3 1
 Antal medarbejdere i Hellerup Sejlklubs Erhvervsnetværk 2 1 1
 Mulighed for kampagner mod klubbens medlemmer 450px Checkmark.svg 450px Checkmark.svg  
 Mulighed for reklamestand på havnen ved større stævner 450px Checkmark.svg    
 Et årligt stævne opkaldt efter sponsor's ønske 450px Checkmark.svg    
 Årligt match race arrangement i Hellerup Sejlklubs J'70'ere 450px Checkmark.svg    

 Læs mere om Hellerup Sejlklubs partnermodel på hellerupsejlklub.dk/partner

 


 

HellerupSejlklubs Erhvervsnetværk logoHELLERUP SEJLKLUB ERHVERVSNETVÆRK

Et unikt netværk med stærke faglige og personlige kompetencer hvor nye relationer skabes og der deles viden og erfaring. Vær med fra starten når erhvervsnetværket starter op den 6. april 2017. 

2041589 orig 

Som et nyt initiativ har Hellerup Sejlklub etableret et erhvervsnetværk med ønsket om at styrke og udnytte de forretningsmæssige muligheder der ligger blandt klubbens venner, medlemmer, partnere og virksomheder i nærområdet.

Møderne afholdes den første torsdag i hver måned klokken 7.30 - 9.00 i Hellerup Sejlklubs restaurant, hvor menuen står på friskbrygget kaffe, lækre croissanter og den flotteste udsigt over Øresund.

VIDEN & RELATIONER

Agendaen følger en fast struktur og og facilitetes af erfarne netværksledere.

 

På hvert møde vil der være et spændende fagligt indlæg, videndeling og naturligvis tid til at skabe nye og stærkere relationer.

Der afholdes 10 møder og 2 større netværksevents i 2017 til en samlet pris på 8.000 kr.

KONTAKT

Søger du et netværk hvor viden, sparring og stærke relationer er i fokus, glæder vi os til at høre fra dig eller byde dig velkommen i netværket.

Kontakt Hellerup Sejlklubs Erhvervsnetværk på mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 4127 5630.

Erhverv thumb
Download
Netværksflyer

Hellerup Sejlklubs Erhvervsnetværk faciliteres af Rasmus Knude og Michael Casparij, og du kan følge netværket på hellerupsejlklub.dk/netvaerk 

 

Første Netværksmøde 6. April - Gratis deltagelse!

Hvis du syntes at det kunne være relevant for dig at deltage i Hellerup Sejlklubs nyetablerede erhvervsnetværk, vil vi meget gerne invitere dig med til det første møde, således at du kan få en smagsprøve på hvad netop dette netværk kan tilbyde dig.

På første møde i Hellerup Sejlklubs Erhvervsnetværk får vi besøg fra Ideanote der giver et spændende indblik i de læringer, som er indsamlet fra interview af over 100 direktører i landets største virksomheder.

Vi kommer til at høre om, hvilke forældede tankegange der stadigvæk får lov til at sprede sig på tværs af landets ledelsesgange, samt hvad man egentlig skal vinde ud af de hypede begreber. Vi vil komme ind på værdien af ideer, og hvad der sker hvis man ignorerer det potentiale som allerede eksisterer.

Hvad har medarbejdere egentlig af indflydelse på den fremtidige overlevelse, og hvordan formår du at få mest muligt ud af dine medarbejdere, så du kan præge din virksomhed til at gribe morgendagens muligheder, og vinde i fremtiden.

Jesper Juel Jensen

Jesper er en passioneret ildsjæl, der brænder for iværksætteri som ingen anden. Trods sine kun 22 år, navigerer han nemt igennem erhvervslivet. Han stiftede Ideanote for blot 2 år siden, som i dag har lige over 25 ansatte.

Jesper har startet 5 virksomheder, det ene med over 70 ansatte.
Han har formået at ruske op i gamle traditioner i store virksomheder med hans Idea Management tool og hans vision står knivskarpt. Jesper er en inspirator, motivator og passioneret leder. Samtidig med at han har ledet Ideanote til hvor det er i dag, har hans personlige udvikling også været i rivende udvikling. 

Nicki Friis

Nicki brænder for at skabe en positiv forskel, samt at udvikle mennesker til den bedst mulige version af dem selv, nogle kalder det coaching. På den personlige side er personligudvikling, og den stejlest mulige læringskurve hvad der får ham op om morgenen.

Han er en maskine når det kommer til at tage ideer, eksekvere dem, realisere dem og gøre dem til en success.Han forstår at tage ideer og eksekvere dem, realisere dem og gøre dem til en success. Han stiftede som 16 årig sin første virksomhed. I dag er han 23 år og medejer af Ideanote som nu er 2 år gammelt og har lige over 25 ansatte.

ideanote

Tilmelding til dette møde sker ved at sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Vi glæder os til at kunne byde rigtigt mange medlemmer velkommen i dette spændende nye netværk.

 

HS tursejlads 2017

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Gå ikke glip af de mange sejlture med venner i HS. Så nu kan turudvalget løfte sløret for endnu en dejlig sæson med både kendte, traditionsrige og nye ture. 

ALLE medlemmer af HS kan deltage. 

Hver tur bliver lagt i kalenderen hvor man kan tilmelde sig, men der bliver også opsat yderligere info for hver tur på tavlen i klubhuset.

23 April: Standerhejsning og promenadesejlads

12-13 Maj: Storbådstur

3-5 Juni: Pinsetur

23 Juni: Sct. Hans

8-9 Juli: Langtur (spise ude)

22 Juli: Bade og grilltur

5-6 August: Stjerneskud

20 August: Saltholm

3 Sept: Trekroner

 

Søgrise, Sheiker, Flerkoneri og søslag - en helt normal lørdag i HS

Skrevet af Rasmus Knude. Udgivet i Klubnyhed

web

Lørdag den 25 februar kl 14 var der fastelavnsfest i Klubben. Vi havde i år valgt at starte med tøndeslagning  i havnen, efterfølgende på terrassen, og fest for de voksne om aftenen.

Trods den lidt triste vejrudsigt var der mange der valgte at troppe op have en hyggelig dag i Klubben. Der var varm kakao og hjemmebagte fastelavnsboller (MANGE TAK Ann Fillipa og Mette Grønne for verdensklasse bagværk) til de fremmødte. Der var alt fra julemand på SUP board og far i optimistjolle til Batman i Kegnæsjolle.

 

Om aftenen var der fest for de lidt ældre. En aften der gik over i historien da vi blev beriget med gæster der tilsyneladende kom fra varmere himmelstrøg.

web2

 

Mange tak for en fantastisk dag. Vi gentager succesen næste år.

 

 

Stort fremmøde til Paul Elvstrøm mindehøjtidelighed

Skrevet af Marie Dela Johnsen. Udgivet i Nyheder

IMG 2057

Tak til alle, som i søndags var med til at mindes Paul Elvstrøm i Hellerup Sejlklub. På smukkeste vis fik vi mulighed for at mindes Århundredets Sportsmand i dansk idræt med flotte taler, stemningsfuldt musik, mad og drikke, gode snakke og ikke mindst en salut og joller som sejlede ud af Hellerup Havn og ud på vandet, hvor Paul Elvstrøms hjerte var og er.

Stor tak til Dansk Sejlunion, der har var med til at sætte rammerne for et flot arrangement og en STOR tak til alle jer der hjalp til.

Paul Elvstrøm var medlem af Hellerup Sejlklub siden han var 12 år gammel, og blev udnævnt til æresmedlem i 1983. Ved mindehøjtideligheden leverede Pia Elvstrøm og Trine Myrälf på vegne af familien Elvstrøm æresbeviset tilbage til Hellerup Sejlklub.

Hellerup Sejlklub har gennem årene kunnet prale af mange dygtige sejlere, men én rager højt op over alle andre, nemlig Paul Elvstrøm. Med fire OL-guldmedaljer, deltagelse i otte Olympiske lege, tretten vundne verdensmesterskaber, syv vundne europamesterskaber og et utal af vundne internationale kapsejladser er Paul Elvstrøm en af de mest vindende sejlere i verden, og det har været en helt unik idrætskarriere, både i dansk og globalt perspektiv.

Kommende generationer skal også opleve og nyde passionen ved sejlsport. I anledning af mindehøjtideligheden for Paul Elvstrøm er der derfor oprettet en ny fond: Hellerup Sejlklubs Ungdomsfond. Store som små bidrag er meget ønskede og velkomne.

Støt HELLERUP SEJLKLUBS UNGDOMSFOND ved at donere her.

Paul Elvstrøm hædres

Skrevet af Henrik Groth-Andersen. Udgivet i Nyheder

IMG 4588

En enig kommunalbestyrelse besluttede i aftes at hædre sejlsportsmanden Paul Elvstrøm ved at navngive pladsen foran Hellerup Sejlklub, så den fremover kommer til at hedde ’Paul Elvstrøms Plads’ – samt at ændre Hellerup Sejlklubs adresse, så den fremover vil være Paul Elvstrøms Plads 1.

Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret som det 20. århundredes største sportsmand i Danmark og anerkendes for at være den største sejler i den olympiske historie. Paul Elvstrøm deltog i otte olympiske lege fra 1948 til 1988 og vandt fire guldmedaljer i træk og vandt VM 13 gange.

Mindeord for Paul Elvstrøm

Skrevet af Hellerup Sejlklub. Udgivet i Nyheder

paul elvstrøm 6439 copy

Paul Bert Elvstrøm døde onsdag d. 7. december 2016 i en alder af 88 år. Han sov stille ind, omgivet af sin familie i hjemmet i Hellerup.

Paul Elvstrøm var medlem af Hellerup Sejlklub siden han var 12 år gammel, og senere æresmedlem. Hellerup Sejlklub har gennem årene kunnet prale af mange dygtige sejlere, men én rager højt op over alle andre, nemlig Paul Elvstrøm. Med fire OL-guldmedaljer, deltagelse i otte Olympiske lege, tretten vundne verdensmesterskaber, syv vundne europamesterskaber og et utal af vundne internationale kapsejladser er Paul Elvstrøm en af de mest vindende sejlere i verden, og det har været en helt unik idrætskarriere, både i dansk og globalt perspektiv.

 

Juleafslutning for Juniorafdelingen

Skrevet af Marie Louise Brøndum Svendsen. Udgivet i Juniornyhed

Juleafslutning
Søndag d. 18. December kl. 11-14

Kære sejlere og forældre

Pludselig er det blevet december og et nyt sejler-år er på vej. Det vil også sige, at vi nået til årets juleafslutning!

Det er en dag hvor alle jer sejlere og resten af familien inviteres til julesjov og information om det kommende år.

Vi mødes kl. 11.00 i klubbens restaurant.

Herfra starter årets julerace, som er for alle og vil foregå både udendørs og indendørs. Efter juleracet vil der være pakkeleg og sjov for sejlerne og deres søskende, mens der er informationsmøde med forældrene.
Kl. 14 kan i tage hjem eller videre til det næste julearrangement ☺

Vi serverer varme drikke, æbleskiver og pebernødder.

Tilmeld på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
- Skriv navn på sejler og antal af personer I kommer (hele familien er inviteret).

Husk:
• Varmt udendørs tøj
• Pakke af max 20kr, én pr. barn/teenager
• Godt humør
• Nissehue

Vi glæder os til at se jer!

- På vegne af jeres trænere og juniorledelsen

Julemand

Hilsen fra den nye formand, Marie Dela Johnsen

Skrevet af Marie Dela Johnsen. Udgivet i Nyheder

image2

Kære sejlervenner

Tak for en god generalforsamling, og et meget flot fremmøde på over 200 sejlere.

Jeg er stolt og ydmyg over den tillid i alle har vist mig og den kommende bestyrelse. Vi vil arbejde for en endnu mere storslået klub end det allerede er.

Efter generalforsamling lod bestyrelsen i Hellerup Sejlklub sig konstituere Marie Dela Johnsen, formand; Jan Sandberg, næstformand og Konrad Floryan, sekretær.

Første bestyrelsesmøde er den 5. December 2016, hvor vi tage fat på de spændende opgaver, der ligger forude.
Jeg ser frem til at inddrage alle medlemmer i arbejdet og melde tilbage om fremskridt heri.

Bedste sejlerhilser
Marie Dela Johnsen

GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg