Generalforsamling 2022

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder

logo2015 150

HELLERUP SEJLKLUB
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 20:00

hs 6991

Kære medlemmer

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 29. november 2022 kl. 20:00 i Hal 1.


Gennemgang af regnskab den 21. november

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødekomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab mandag den 21. november kl. 20:00 i Hellerup Sejlklub.
Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres ca. en uge inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år)
  Nikolaj Bjørnholm er indstillet på genvalg.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – udgår
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Allan Reinert, Ann Filippa Madsen og Marie Dela Johnsen.
  Ann Filippa Madsen er indstillet på genvalg.
  Bestyrelsen foreslår nyvalg af Ditlev Leth og Frederik Berg
  Bestyrelsen foreslår, at Hans Henrik Christensen bliver suppleant.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af Martin Bech Ø. Jensen som ekstern revisor.
  Bestyrelsen indstiller som interne revisorer Jørgen Svendsen og Michael Casparij.
 9. Eksklusion af medlem.
 10. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent for gruppe A og B.
  Bestyrelsen indstiller for regnskabsåret 2023/24 til:
  Gruppe A: DKK 1.850
  Gruppe B: DKK 1.850 
 11. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra tirsdag den 22. november 2022.

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9 om stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

På bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen, samme dag kl. 19:30.

November 2022
29

tirsdag
kl. 20:00

 

 

Invitation til Standerhejsning 24. april 2022

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder


IMG 2435

Hellerup Sejlklub hejser standeren for den 107. sæson søndag den 24. april 2022, og vi håber du vil være med på denne festlige dag.

Selvom det fortsat er køligt, vidner solen om, at vinteren atter må opgive sit lange kolde favntag om vores kære sejlklub, som i vinterens løb har fået nyt flot tag. Derfor er det atter tid til at se frem mod gode og lyse tider på vandet og forhåbentlig snart at kunne nyde udsigten over Øresund fra klubbens terrasse.

Efter to år med Covid-19, vil standerhejsningen atter kunne afholdes på sædvanlig vis uden restriktioner i deltagerantallet mv. Derfor sættes standeren præcis klokken 12, hvorefter formanden holder en kort tale efterfulgt af uddeling af jubilæumsnåle, duelighedsbeviser og andre anerkendelser foruden en båddåb. Herefter byder klubben på forfriskninger på terrassen.

Sejlerhilsner, på bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm, formand

April 2022
24

Søndag
kl. 12:00

 

Vær venligst opmærksom på at det ikke er muligt at parkere i gården, og der er begrænsede parkeringsmuligheder på Strandparksvej. Overvej derfor om du skal tage cyklen i dagen anledning.

 

Sejlplan for fælles ture i 2022 sæsonen

Skrevet af Søren Henning Dalgaard. Udgivet i Nyheder

Turudvalgets ture er for alle medlemmer i HS uanset om man er er erfaren rotte eller sejlerskoleelev og om man kommer i egen båd eller vil sejle i en af klubbens.

Bare meld dig til på Facebook eller via opslag i klubben!

Alle klubbens ture findes under ”Begivenheder” på Facebook-gruppen Os i Hellerup Sejlklub . Så læg dem allerede i kalenderen nu.

En mere uddybende beskrivelse af de enkelte ture kommer, når turen nærmer sig, så hold øje.

I 2022 har udvalget planlagt følgende ture og togter:

Dato

Tur

Arrangør

13.

maj

Flakfortet m. varme hveder

Charlotte Wandel

26.

maj

Skattejagt

Charlotte Wandel

4.-6.

juni

Pinsetogt

Vibeke Ulke

23.

juni

Skt. Hans

Tina Lorenzen / Vibeke Ulke

3.

juli

Margretheholm Havn: Amager Bakke eller Reffen

Vibeke Ulke /Tina Lorenzen

16.

juli

Ven/Trekroner afhængigt af vinden

Søren Henning Dalgaard / Tina Lorenzen

6.

august

Ræs fra havn til havn

Tina Lorenzen / Søren Henning Dalgaard

13.-14.

august

Weekendtur til Sverige

Søren Henning Dalgaard / Vibeke Ulke

Udover heldagsturene holdes der fredags Café-sejlads hver fredag i juli måned.

Med venlig hilsen

Turudvalget / Vibeke, Charlotte, Tina og Søren Henning

Covid restriktioner fra 19 dec-16 januar 2022

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Så gik den ikke længere, heller ikke for Hellerup sejlklub.

Alle foreninger med indendørs aktivitet opfordres til at aflyse disse indtil 4 januar- eliteidræt er undtaget. Sejlerskolen bør ikke blive nævneværdigt berørt, da der formentlig er juleferie.

Der er krav om mundbind/masker indendørs fra 19.12 og indtil 16.1 2022, for alle over 12 år.

Det betyder, vi skal tilbage til, at hvis man vil sejle sker omklædningen hjemmefra- og at omklædningsrum ikke benyttes. Det betyder også, at man kan hente grej og udstyr i hal 1, men der skal ikke finde sociale arrangementer eller samlinger sted.

Husk fortsat at håndsprit, udluftning, masker og ikke mindst afstand, er de knapper vi kan skrue på for ikke at få spredt smitten.

Mvh

bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder


hs 6991

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. december 2021 kl. 19:00 i Hal 1.

VIGTIG information om deltagelse!

Med det formål, at reducere risikoen for COVID smittespredning, gælder følgende regler på dagen:

 • Mød ikke op hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet.
 • Hold god håndhygeiejne.
 • Fremvis gyldigt Coronapas.
 • Mød op i god tid, så vi undgår kødannelse i døren.
 • Hent dit medlemskort i ugerne inden i kontorets åbningstid onsdage kl 16-19 eller på dagen for generalforsamlingen i tidsrummet 17:30- 18:30.

Lyt med online

I et forsøg på at sikre, at alle har mulighed for at følge med i klubbens tilstand og udvikling, vil vi i igen i år på forsøgsbasis give medlemmerne mulighed for at lytte med via Zoom. Det vil ikke være muligt at deltage i afstemninger eller debatten online, og deltagelse forudsætter ligeledes tilmelding. Efter tilmelding vil du få tilsendt link og adgangskode via mail ca 24 timer inden mødet starter.

Tilmelding til generalforsamling - lyt med
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding til "lyt med" er den 12. december kl 20.


Gennemgang af regnskab den 8. december

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødkomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab onsdag den 24. november kl 20. Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Mødet vil foregå i klubbens undervisningslokale bag restauranten.


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres umiddelbart inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside.
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse inkl. godkendelse af kontingent, som bestyrelsen indstiller for regnskabsåret 2022/23 hæves med kr 200 til kr. 1.900.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år) - Udgår.
 6. Valg af kasserer (i ulige år).
  Emil Fannike Kiær genopstiller ikke som kasserer. Bestyrelsen indstiller Jakob Bejstrup Hansen som kandidat til kassererposten.
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Simon Mørup-Petersen (valgt i 2020 til erstatning for Rasmus Knude), Per Heegaard og Tomas Krüger Andersen, der alle er villige til genvalg.
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af interne revisorer Jørgen Svendsen og Michael Casparij.
  Bestyrelsen indstiller til valg af ny revisor. Bestyrelsen forslår statsautoriseret revisor Martin Bech Ø. Jensen som ekstern revisor.
 9. Behandling af indkomne forslag:
  Ingen forslag modtaget ved deadline.
 10. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra fredag den 10. december 2021

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9. Stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 18:30 til kl. 19:00.

På bestyrelsens vegne

Nikolaj Bjørnholm
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes i undervisningslokalet i Sydfløjen samme dag kl. 18:30.

December 2021
14

Tirsdag
kl. 19:00


color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

Hellerup Sejlklub | Paul Elvstrøms Plads 1 | 2900 Hellerup | Tel: (+45) 3962 2934
Kontortid onsdage kl. 16.00-19.00 | Telefontid onsdage kl. 16.00-19.00

Afriggerfest Lørdag d. 30 Okt 2021

Skrevet af Christian Mathias Faber. Udgivet i Nyheder

⭐ AFRIGGERFEST 2021 ⭐

Hvornår: Lørdag d. 30 oktober kl 18.30

Hvordan: Tilmeldingslink i bunden og frist fredag d. 22/10-2021

Dresscode: Ingen krav til at være "Afrigget" til festen 🤣

Festen hvor sæsonen officielt lukkes (... men vi sejler alligevel om vinteren) 😀
Derfor skal dette års sæson fejres af flere grunde som vist i plakaten nedenfor 🤩
Skulle der alligevel være spørgsmål til hvordan man tilmelder sig eller andet så smid en kommentar her på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/osihs/posts/3000187770105155/

Eller send en mail til kontoret på: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Link til tilmelding: https://hellerupsejlklub.nemtilmeld.dk/25/

HS Pinsetur 2021

Skrevet af Vibeke Ulke. Udgivet i Seniornyhed

HS PINSETUR 2021

Til årets pinsetur blev der sat flag på 901, 913 og Nellie fra Nordhavn og 8 friske sejlere fik stuvet bådene med turkasser og vandtætte tasker, søkort og tågehorn, med store forventninger og godt humør helt op over rælingen. 

Kraftig vind og bølger fra syd fik os til at droppe den mere ambitiøse eksotiske Brøndby /Dragør plan og sejle nordpå i stedet. 

Afsted gik det lørdag morgen med sus i skørterne og ned ad bølgerne og efter to timer strøg vi ind i Rungsted Havn og fortsatte efter en lille frokostpause til Nivå, i fuld fart og med god vind i ryggen.

Varslet til søndag med 14-15 m/s i stødende og vinden fra syd afholdt os fra at sejle længere nordpå og vi kom absolut ikke til at fortryde vores valg.

Nivå Sejlklub åbnede gæstfrit deres lokaler, så vi kunne komme i ly og vi fik udpeget et godt sted at slå teltene op.

Mens det øsregnede udenfor kunne vi nyde og få varmen af Eduardo’s lækre veganske gryderet, Nir’s GT, Sune’s Irish Coffee og ikke mindst hinandens udsøgte selskab omkring bordet. 

Det blev til en hyggelig aften med mange skål og tak for en dejlig dag inden vi krøb i kahyt, telte og 606er til en mere eller mindre våd nat, men med klar forvisning om varm kaffe om bord på Nellie og et morgenhavbad for de friske næste dag.

Søndag inden vi tog turen mod Vedbæk og mens vi ventede på at de værste vindstød ville lægge sig, gik vi til Sletten Havn, forbi Per Arnoldi’s mindesmærke for jødernes flugt over Øresund “Oktober 43” og efter en kop kaffe med udsigt, tilbage igennem hyggelige gader, mange af os ikke havde set før. 

Da vindstødene var på vej ned omkring 12m/s gjorde vi klar til at krydse sydpå, godt rustet med 2 reb, åbne bailere og veljusterede hængestropper.

Det gik hurtigere end forventet og den blå himmel begyndte at titte frem lige tilpas til GT, chips og nødder i Nessie’s cockpit, inden der var bestilt bord på Nautilus med udsigt til en smuk aften.

Foranderligt vejr sagde vejrstationen på Sletten Havn og det havde vi allerede opdaget. Vi havde prøvet at skutte os for regn og kulde, krybe i ly og tørvejr på Sune’s Beason 31, nydt enkelte solstråler, lidt blå himmel, sejlet stærkt og fået nogle rigtig fantastiske sejleroplevelser i god vind og gedigne bølger. 

Den helt høje pinsesol som skinnede direkte igennem faktor 50 havde vi ikke prøvet endnu, men den kom frem mandag morgen. Vi skabte kø på badebroen, nød det friske havgys og efter morgenmad i Nellie’s cockpit var det værste af nattens kulde rystet af og vi kunne gøre klar til at sejle hjemad, nu ledsaget af vatskyer på en blå himmel.

Mod Hellerup krydsede vi som delfiner omkring hinanden og sejlede om kap, nød den friske sejlads og pillede de reb vi havde sat i sejlene ud igen, fordi vinden var gået mere i øst end varslet og vindstødene ikke var så heftige igen. 

Først da vi passerede Skovshoved kom den kraftige blæst og vi tog det sidste stykke med gode sprøjt og al vægten ud over kanten.

En dejlig tur blev afsluttet med picnic på græsplanen i parken hvor sommeren var rykket ind med varme og duftende blomster. De sidste madrester og resten af Astrid’s eminente Balladekage blev spist og fordelt så intet gik til spilde og med turkasserne tilbage på loftet var der intet andet at sige end endnu engang tak for en helt fantastisk tur i selskab med de skønneste friske sejlere.

Stort tak og på gensyn til jer alle :-)

Maj 2021- Coronapas-ansvar og retningslinjer

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Vi har i HS et ansvar for at følge retningslinjer som myndigheder, DIF og DS udstikker.

Forsamlingsforbud for hhv inden- og udendørs aktiviteter er 50/100 personer.

Vi er af Gentofte kommune blevet bedt om at lave daglige stikprøve kontroller for gyldigt Corona-pas.

Et gyldigt corona-pas er et krav hvis man har aktiviteter indendørs, i møderum, omklædningsrum og ved ophold i restauranten.

Et Corona-pas er dokumentation for et af følgende:

 • færdigvaccineret
 • tidligere smittet (indenfor 6 mdr)
 • test negativ indenfor 72 timer

Omklædningsrum er i begrænset omfang åbent, med det antal personaer der er angivet på opslaget ind til omklædningsrummet, og er fortsat kun for kortvarigt ophold. Vi opfordrer fortsat til bad og omklædning hjemme.

Mvh

Bestyrelsen

Genåbningsplan for udendørs forsamlinger, omklædning og klubhus

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Så er der endelig lys forude for at vi kan samles flere udendørs.

Forsamlingsloftet hæves efter følgende plan udendørs:

Fra 21 april hæves det til 50

Fra 6 maj til 75

Fra 21 maj til 100

Fra 11 juni intet max

Fra 1 august afskaffes forsamlingsloftet helt, indendørs som udendørs.

Omklædningsrum er åbne for medlemmer under 18 år eller 70+ årige. Omklædning for voksne under 70 er fortsat lukket.

Klubhuset er fortsat lukket, men man kan hente udstyr, men ophold er ikke tilladt.

Invitation til Standerhejsning 18. april 2021

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder


IMG 2435

Hellerup Sejlklub hejser standeren for den 108. sæson søndag den 18. april 2021 kl. 12 og vi sender live via facebook. Vi håber, at du vil med være med på denne festlige dag.

Selvom det fortsat er køligt, vidner solen om, at vinteren atter må opgive sit lange kolde favntag om vores kære sejlklub. Desværre har vi fortsat Covid-19 som jokeren, men her går det heldigvis også mod lysere tider. Derfor er det atter tid til at se frem mod gode og lyse tider på vandet og forhåbentlig snart at kunne nyde udsigten over Øresund fra klubbens terrasse.

Den formelle standerhejsning vil ikke helt ligne de over 100 tidligere standerhejsninger, men standeren sættes præcis klokken 12, formanden holder sin korte tale, jubilæumsnåle, duelighedsbeviser og andre anerkendelser uddeles til de særligt inviterede foruden en enkelt båddåb. Grundet Covid-19 kan vi kun være 50 fysisk forsamlede, og vi håber derfor, at du vil deltage virtuelt på dagen, medmindre du har fået en særskilt invitation til at møde op.

Vores medlemsarkiv går kun tilbage til 1992. Har du været medlem siden før 1992 og har i 2021 jubilæum (40, 50, 60, 70, 80 år), må du gerne sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sejlerhilsner, på bestyrelsens vegne
Nikolaj Bjørnholm
Formand, Hellerup Sejlklub 

April 2021
18

Søndag
kl. 12:00

Link til livestream

Vær venligst opmærksom på at det ikke er muligt at parkere i gården, og der er begrænsede parkeringsmuligheder på Strandparksvej. Overvej derfor om du skal tage cyklen i dagen anledning.

 

HS-Ture 2021

Skrevet af Vibeke Ulke. Udgivet i Nyheder


Turudvalget kan endnu engang løfte sløret for et par enestående sejleroplevelser og håber på en fantastisk og velbesøgt sæson 2021.

Sæt krydser i kalenderen, så følger særskilt info om de enkelte ture og mulighed for tilmelding på Facebook/ ”Os i Hellerup Sejlklub” ca. 14 dage inden turene løber af stablen.

Husk at alle sejlklubbens medlemmer, både nye og erfarne sejlere er velkomne.

 

 

fredage fra 23.april: Fredags - Corona - Sejlads (Vibeke)

tor 13.maj (Kristi Himmelfart): Margretheholmen/ Skibakken (Charlotte)

lør 22. - man 24.maj: Pinsetur (Vibeke)

lør 5.juni (Grundlovsdag): Flakfortet el. Saltholm (Søren Henning)

ons 23.juni: Sankt Hans Aftentur + grill (Charlotte)

lør 10.juli: Ungdomsøen (Søren Henning)

lør 14. - søn 15.aug: Weekendtur til Sverige (Søren Henning)

søn 12.sept: Trekroner (Vibeke)

 

Mange hilsener Turudvalget: Charlotte Wandel / Søren Henning Dalgaard / Vibeke Ulke

Coronaopdatering 22 marts 2021

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Fra den 22 marts 2021 er forsamlingsforbuddet hævet fra 5 til 50 for udendørs træningsaktivitet. De øvrige restriktioner for indendørs aktiviteter er uændrede, hvilket for HS fortsat betyder at klubhuset er lukket, inkl. omklædningsrum. Det betyder at der langsomt åbnes op for træningssamlinger på land og på vandet.

Desværre betyder det at vi skal længere ind i foråret før vi for alvor kan tage fat på kapsejladser i samme HS stil som hidtil.

I kan holde jer opdateret på myndigheders side f.eks. på https//www.SST.dk/da/corona og Dansk sejlunions hjemmeside https://www.dansksejlunion.dk

Vi holder øje og opdaterer når der er nye udmeldinger.

Mvh

Bestyrelsen

Coronaopdatering 7. januar 2021

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Den 5. januar 2021 blev der af myndighederne yderligere strammet op på Corona restriktionerne. Forsamlingsforbud på mere end 5 personer og et afstandskrav på 2 meter, begrænser sejlads og andre aktiviteter på havnen. Som scenariet ser ud nu, kan 1-mandsjoller fortsat sejle, SUP aktiviteten bibeholdes, mens resten af klubbens flåde ikke er store nok til at man kan overholde afstandskravet. Man kan dog sejle sammen hvis man er fra samme husstand.

 Det er stadig tilladt at besigtige klubbens både over vinteren.

Når situationen ændres, vil vi opdatere retningslinjerne for klubben. Klubbens medlemmer opfordres desuden til løbende at holde sig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside https://www.sst.dk/da/corona og på Dansk Sejlunions hjemmeside https://www.dansksejlunion.dk

Med venlig hilsen

bestyrelsen.

Julesejlads 2. juledag er aflyst

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Hellerup sejlklubs traditionelle julesejlads 2. juledag må vi desværre aflyse som en klubbegivenhed. Man kan naturligvis sejle på privat basis under hensyn til gældende Corona-restriktioner. Rigtig glædelig jul og pas på jer selv.

CORONA NYT december 2020

Skrevet af Ann Filippa Madsen. Udgivet i Nyheder

Kære medlemmer

Mandag d. 7. december kom beskeden fra regeringen, vi ikke ønskede at høre; så nu er vi tilbage til forårets restriktioner, og vi blev som en del af Region Hovedstaden underlagt yderligere restriktioner.

De generelle regler om god håndhygiejne, afstandskrav, mundbind, og at blive hjemme hvis du føler dig sløj, gælder fortsat.

Fra onsdag d. 9. december 2020 indfører Hellerup Sejlklub følgende restriktioner gældende indtil 3. januar 2021:

 • Al indendørs aktivitet i klubben indstilles indtil videre uanset alder eller formål (træningsrum, yoga, undervisning o. lign.)
 • Møder udsættes eller afholdes via Skype eller Teams.
 • Man kan fortsat gennemføre sejlaktiviteter udendørs, hvis forsamlingsforbuddet på 10 personer overholdes.
 • Klubhuset er lukket, men toiletter i stueetagen kan fortsat benyttes.
 • Omklædningsrum er lukkede, så man møder omklædt til sejlads.
 • Hal 1 vil være åben for afhentning af sejl og grej, men ikke til socialt samvær.
 • Restauranten vil være lukket, men åbent for take-away med fordelagtig medlemsrabat.

Når situationen ændres, vil vi løbende opdatere retningslinjerne for klubben. Klubbens medlemmer opfordres desuden til løbende at holde sig orienteret på sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/corona og Gentofte kommunes hjemmeside: https://www.gentofte.dk/

Alle opfordres til at bruge sund fornuft og udvise størst muligt hensyn i klubbens og på havnens arealer. Vi har været igennem denne øvelse før, så vi forventer en god efterlevelse af de nye restriktioner af vores medlemmer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder

logo2015 150

VIGTIG COVID-19 INFORMATION - LÆS GRUNDIGT

hs 6991

Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 24. november 2020 kl. 19:00 i Hal 1. 

Bemærk at vi starter en time tidligere end normalt, for at give mere tid til god og konstruktiv debat om klubbens fremtid. Det mener vi i bestyrelsen er vigtigt.

VIGTIG information om tilmelding og deltagelse!

Det er stadig tilladt at afholde generalforsamlinger med op til 500 deltagere, men med udgangspunkt i COVID-19 situationen kommer årets generalforsamling til at foregå under visse restriktioner.
Mhp. at sikre at vi kan overholde de til enhver tid gældende krav for afholdelse af generalforsamlinger, vil vi i år meget gerne bede jer om, at tilmelde jer på forhånd ved at trykke på nedenstående link:

Tilmelding til generalforsamling
(fysisk fremmøde)

Med det formål, at reducere risikoen for smittespredning, gælder følgende regler på dagen:

 • Hold afstand til dine klubkammerater
 • Mød ikke op hvis du har symptomer på COVID-19, eller hvis du har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet
 • Hold god håndhygeiejne
 • Bær mundbind fra start til slut
 • Mød op i god tid, så vi undgår kødannelse i døren
 • Hent dit medlemskort i ugerne inden i kontorets åbningstid onsdage kl 16-19 eller på dagen for generalforsamlingen i tidsrummet 17:30- 18:30

Deadline for tilmelding: 20. november kl 20


Lyt med online

I et forsøg på at sikre, at alle har mulighed for at følge med i klubbens tilstand og udvikling, vil vi i år på forsøgsbasis give medlemmerne mulighed for at lytte med via Zoom. Det vil ikke være muligt at deltage i afstemninger eller debatten online, og deltagelse forudsætter ligeledes tilmelding. Efter tilmelding vil du få tilsendt link og adgangskode via mail ca 24 timer inden mødet starter.

Tilmelding til generalforsamling - lyt med
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding: 20. november kl 20


Gennemgang af regnskab den 17. november

Sejlklubbens regnskab og økonomi giver altid anledning til spørgsmål og debat. I et forsøg på at imødkomme de medlemmer, der måtte have særlig interesse i klubbens økonomi, vil vi gerne invitere til en særskilt gennemgang af klubbens regnskab tirsdag den 17. november kl 20. Regnskabet vil naturligvis også blive fremlagt på den ordinære generalforsamling.
Mødet vil foregå online via Zoom, og deltagelse forudsætter tilmelding.

Tilmelding til regnskabsgennemgang
(online via Zoom)

Deadline for tilmelding: 15. november kl. 20


Dagsorden for ordinær generalforsamling

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Skriftlige beretninger fra de forskellige udvalg offentliggøres ca en uge inden generalforsamlingen på klubbens hjemmeside
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Valg af formand (i lige år)
  Simon Mørup-Petersen genopstiller ikke som formand. Bestyrelsen indstiller Nikolaj Bjørnholm som kandidat til formandsposten.
 6. Valg af kasserer (i ulige år) – Udgår
 7. Valg af bestyrelse (3 i ulige år, 3 i lige år).
  Efter tur afgår Allan Reinert, Ann Filippa Madsen og Marie Dela Johnsen. Alle tre er indstillede på genvalg.
  Rasmus Knude ønsker at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Simon Mørup-Petersen til at overtage Rasmus Knude's plads i bestyrelsen
 8. Valg af revisor, intern revisor samt suppleant for intern revisor.
  Bestyrelsen indstiller genvalg af PricewaterhouseCoopers (PwC) som ekstern revisor
 9. Behandling af indkomne forslag:
  a) Bestyrelsen fremlægger forslag til justering af klubbens vedtægter. Forslagene behandles seperat. Se forslag og motivation her: Link
 10. Eventuelt.

Regnskab kan downloades fra klubbens hjemmeside senest fra fredag den 20. november 2020

Opmærksomheden henledes på vedtægternes § 9. Stemmeret og afstemningsregler:
"Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt."
Der udleveres stemmesedler ved indgangen fra kl. 18:30 til kl. 19:00.

På bestyrelsens vegne

Simon Mørup-Petersen
Formand

NB: Generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond afholdes på flagmolen, Strandparksvej, samme dag kl. 18:30.

November 2020
24

Tirsdag
kl. 19:00


color facebook 96 donate online icon color link 96 Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
facebook ungdoms-
fond
web email

SUP junior camps i sommerferien

Skrevet af Marie Dela Johnsen. Udgivet i Nyheder

Junior SUP Sommerhold uge 30, 20-22 juli: SUP CAMP hos Hellerup Sejlklub
Er du mellem 10 og 16 år og vil du gerne lære at stå på SUP?
I Hellerup Sejlklub afholder vi i år en SUP Camp, hvor du over tre dage bliver indført i at stå på SUP, både som hygge med gode venner, men du vil også få en indføring i SUP som en sportsgren.
Max 8 deltagere på hvert hold, varighed er 3 dage fra 9 – 12 mandag, tirsdag og onsdag.
Medbring badetøj, håndklæde og skiftetøj - hvis det er køligt også noget varmt tøj.
Hvis vejret skulle blive helt skidt vil det blive med øvelser i hallen i stedet for på vandet.

Information om genåbning af klubhuset

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder

Kære medlemmerUdendørs Idræt

Så er dagen endelig kommet, hvor vi igen kan genåbne hele vores klubhus og livet i Hellerup Sejlklub kan tage yderligere et stort skridt tilbage mod normalen.

Fra og med i morgen, onsdag d. 10. juni er hele klubhuset inklusiv omklædningsrum og toiletter igen åbnet. For at undgå COVID smittespredning, vil der forsat være visse restriktioner for vores færden i klubben:

 • Der må maks være 6 personer ad gangen i herrernes omklædning og 4 personer ad gangen i damernes omklædningsrum
 • Sejlere, der har mulighed for det, opfordres fortsat til at klæde om hjemme eller i det fri, således at belastningen på omklædningsrummene reduceres
 • Sejlere opfordres til at være hurtige og effektive i omklædningsrummene, sådan at flest muligt kan komme til at benytte faciliteterne
 • Forsamlingsgrænsen på 50 personer skal overholdes
 • Både og boards vaskes og spules efter brug.
 • Sundhedsstyrelsens råd og vejledning for 
 • Der er opsat sæbedispenser og håndsprit dispenser ved den udendørs håndvask i gården, og medlemmer opfordres til at bruge dette før og efter sejlads
 • Hvis man har symptomer på COVID, skal man holde sig hjemme.
 • Aftenmatcherne om tirsdagen, vil så småt blive genoptaget. Følg med på klubbens hjemmeside og facebook side, for mere information herom.
 • ....men frem for alt - pas på hinanden, vis hensyn og brug sund fornuft i forhold til alle aktiviteter i klubben, på vandet og på bådene.

DIF retningslinjer: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
DS retningslinjer: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona
Gentofte Kommunes retningslinjer: https://www.gentofte.dk/da/Borger/Borgerservice/Coronavirus-nyt-fra-Gentofte-Kommune

På bestyrelsens vegne, vil jeg meget gerne takke jer allesammen for den forståelse og tålmodighed I alle har udvist i den svære tid vi har været igennem. Det har ikke været en let opgave at få livet og aktiviteterne i sejlklubben til at fungere, med de restriktioner pandemien har pålagt vores verden, men takket være verdens bedste medlemmer i verdens bedste sejlklub, er vi kommet godt igennem den svære tid.

Jeg håber inderligt, at vi nu kan se frem til en dejlig og solrig sommer med masser af skønne timer på vandet, uden skygger fra Corona.

Endnu engang TAK til jer alle!

P.v.a. Bestyrelsen
Simon Mørup-Petersen
Formand, Hellerup Sejlklub
HS Logo

 

Øresund sammen - hver for sig

Skrevet af Christian Mathias Faber. Udgivet i Nyheder

Alle er velkomne og inviteres til "Øresund sammen - hver for sig" lørdag den 13. juni 2020 kl. 10.00-16.00

Tilmelding er gratis og finder sted ved at trykke "Deltager" på følgende Facebook begivenhed:
https://www.facebook.com/events/254256269243939/
-
 Er man ikke på facebook, så er man velkommen til at sende en mail til vores kapsejladschef, så hun ved besked.

Som der står skrevet på Facebook begivenheden:
"På vegne af alle sejlere og sejlklubber på Øresund og Dansk Sejlunion har Kongelig Dansk Yacht Klub taget initiativ til denne “folkefest" på Øresund for alle motor- og sejlbåde.

Ønsket er at samle mere end 1000 sejl- og motorbåde på Øresund på éngang for at vise, at nu kan vi snart være sammen alle sammen delvis igen under Corona. Vi ønsker at skabe en begivenhed, der engang for alle – forhåbentligt – viser, at nu er vi kommet lidt videre alle sammen. Det er fællesskabet blandt alle sejlere, der synliggøres og skal fejres. At uanset hvad vi sejler, er vi fælles for vores glæde ved havet. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en kapsejlads, men en eskadresejlads på Øresund startende fra Gilleleje og Køge, med det mål at vi alle runder et mærke i Københavns Havn, udlagt ved Den lille Havfrue.

43 deltagende sejlklubber...
Gilleleje, Hornbæk, Helsingør, Snekkersten, Espergærde, Humlebæk, Sletten, Nivå, Rungsted, Vedbæk, Taarbæk, Skovshoved, Hellerup, Tuborg Havn, Svanemøllen, Klubber i Københavns Havn, Langelinie, Sundby, Kastrup, Dragør, Brøndby Strand, Ishøj, Vallensbæk og Køge havne med alle involverede sejlklubber. Invitation er også sendt til Svanen & Thyra fra Søværnet

Starten fra de nævnte havne organiseret af de enkelte sejlklubber, visse havne med flere sejlklubber i samarbejde og fælleskabets ånd. Man skal afgå fra sin hjemhavn og sejle gennem Øresund for så at runde et mærke i Københavns havn mellem kl. 12.00 og 14.00. Mærket er udlagt ved Den lille Havfrue
Både fra de sydligste havne kan måske samles i Dragør eller Kastrup aftenen før og både fra de nordlige havne kan måske samles i Rungsted, Skovshoved eller Tuborg havn fredag aften, så lørdags sejladsen ikke bliver uoverkommelig i sømil."

Bådmagasinet har også skrevet følgende artikel forleden, hvor man kan læse om sejladsen:
https://www.baadmagasinet.dk/nyheder/kortnyt/29011-folkefest-pa-oresund?fbclid=IwAR1Jvlmxr283Wr_-FrdF7LC4NxkwK-wmlF8IwYuFdNeY2oOoMipt1MZy1lA

- Håber i har lyst til at deltage og være med.

- Husk at book bådene i sejler i via holdsport.

Mvh
Ann Filippa Madsen

Information om yderligere åbning, sæsonkort og WASZP

Skrevet af Simon Mørup-Petersen. Udgivet i Nyheder


Udendørs IdrætPå baggrund af de nyeste reviderede retningslinjer fra DIF, Dansk Sejlunion og Gentofte Kommune, er vi nu i den heldige situation, at vi kan åbne yderligere op for sejladsaktiviteter i Hellerup Sejlklub samt for klubbens restaurant. Dette sker dog under meget skarpe retningslinjer, som alle medlemmer bedes respektere.

 • Alt klubben sejlende materiel er nu igen frigivet til brug
 • Restauranten genåbner i morgen 21. maj under de officielle retningslinjer for restaurantdrift. Vi glæder os til at se jer alle i restauranten igen.
 • Adgang til toiletter i klubhuset er genåbnet.
 • Adgang til udstyr i Hal 1 og Hal 2 koordineres med Per Heegaard
 • Alle skal møde omklædt på havnen
 • Sejl og andet udstyr, som skal anvendes dagligt opbevares så vidt muligt i bådene
 • Optimistsejl og andet udstyr der ikke kan opbevares i bådene, placeres i Hal 2 efter anvisning fra Per Heegaard
 • Både og boards vaskes og spules efter brug.
 • Der er opsat sæbedispenser og håndsprit dispenser ved den udendørs håndvask i gården, og medlemmer opfordres til at bruge dette før og efter sejlads
 • Hvis man har symptomer på COVID, skal man holde sig hjemme.
 • Der må ikke samles mere end 10 personer adgangen i nogen former på land.
 • Ophold på jollepladsen og slæbestedet begrænses til det absolut nødvendige. Til og afrigning foretages så effektivt som muligt. Dette gælder også for forældre til jollesejlerne, som opfordres til at begrænse ophold på dette område. Dette er et meget vigtigt element i at få logistikken til at fungere i den kommende tid.

DIF retningslinjer: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
DS retningslinjer: https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona
Gentofte Kommunes retningslinjer: https://www.gentofte.dk/da/Borger/Borgerservice/Coronavirus-nyt-fra-Gentofte-Kommune

Jeg vil meget gerne endnu engang understrege, at vi har denne begrænsede genåbning af aktiviteter i klubben til låns. Dvs. at alle opfordres på det kraftigste til at overholde retningslinjer og anvisninger, samt at udvise størst mulig hensyn til hinanden og havnens øvrige brugere.

Det kan ikke undgåes, at denne genåbning vil medføre et stigende aktivitetsniveau på havnen, hvorfor vi også vil forsøge at sprede aktiviteterne ud over et større tidsrum end normalt.

Situationen ændres konstant, så vi vil løbende opdatere retningslinierne for klubben.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen direkte på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Sæsonkort 2020

IMG 0156 4 IMG 0157 IMG 8114

Med frigivelsen af klubbens både til sejlads, er det nu blevet tid til at indløse sæsonkort for 2020.

Med intentionen om at gøre det enklere for Hellerup Sejlklubs medlemmer at anvende et bredere udsnit af klubbens flåde, samt at gøre administrationen af sæsonkort enklere, har vi valgt at foretage yderligere forenklinger af strukturen for sæsonkort til klubbens både.
Fra og med 2020, kan der kun indløses 2 typer af sæsonkort til klubbens kølbåde, Laser og SUP.

BEMÆRK: Alle der indløste sæsonkort i 2019 er blevet kontaktet pr. mail og flyttet til enten lille eller stort sæsonkort afhængig af valg i 2019. 

STORT
Sæsonkort
1.500 kr
Køb her.....

Både inkluderet i stort Sæsonkort

J/70      Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.   Ballad - Stæren
Nordborg 26 - Bodil   X79 - Berntsen
Drabant 24 - Grete   LILLE Sæsonkort
LILLE
Sæsonkort
500 kr
Køb her.....

Både inkluderet i lille Sæsonkort

606      Laser
SUP    

Dvs. for kun 1.500 kroner, kan du indløses sæsonkort til at sejle frit i alle klubbens kølbåde, Laser og SUP, og for kun 500 kroner kan du anvende klubbens 606, Laser og SUP

Sæsonkort giver ret til at booke både inden for den valgte gruppe til eget brug, når de ikke anvendes til undervisning eller andre klubaktiviteter. Det er naturligvis fortsat en forudsætning, at skipperen er godkendt til bådtypen.

Sæsonkort indløses for perioden 1. april - 31. marts det efterfølgende år. Ved køb af sæsonkort efter 1. august reduceres priserne med 50%

Klubbens øvrige joller (Optimist, Zoom, Feva, 29er og WASZP) indgår ikke i ovenstående sæsonkort. Leje af disse både foregår seperat via juniorafdelingen.

Leje af både til tur- og kapsejlads

Sejlads over 4 timers varighed, herunder tursejlads med overnatning, kræver en betaling, der fastsættes for den enkelte bådtype. Se priser og køb her

Brug af både til kapsejlads, udover den ugentlige aftenmatch, samt brug af kapsejladssejl vil også kræve særskilt betaling, iht taksterne for den enkelte bådtype. Se priser og køb her

Rabat til instruktører, bådsmænd og unge

Instruktører, bådsmænd og frivillige, der påtager sig faste opgaver i relation til driften af klubbådene får en rabat på kr. 500 uanset valg af sæsonkort.
Instruktører behøver naturligvis ikke at indløse årskort for at sejle i klubbens både i forbindelse med undervisning i Sejlerskolen.

For junior og ungdom under 25 år reduceres de viste priser med 50%. 

For at indløse din rabat, skal du tilmelde dig det relevante hold i Holdsport via ovenstående links, og derefter (inden du betaler) sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvorefter en administrator vi regulere beløbet.

Indløsning af sæsonkort forudsætter naturligvis gyldigt medlemsskab af Hellerup Sejlklub 

Har du spørgsmål til sæsonkort eller brugen af Holdsport, så skriv til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


WASZP i Hellerup Sejlklub

95730077 2971664632891330 3104229270071803904 o 95825961 2971665012891292 3823454954337599488 o 95494829 2971665316224595 8824653107322421248 o

Formål med WASZP i Hellerup Sejlklub

Hellerup Sejlklub har anskaffet 2 stk foilende WASZP, med henblik på at kunne tilbyde en platform for udvikling af skills inden for foiling. WASZP er udviklet med det specifikke formål, at tilbyde klubber og sejlere en standardiseret og robust foilende "jolle", og båden er udviklet baseret på mange års erfaring i Moth klassen.

Bådene er primært tiltænkt klubbens unge talenter, erfarne jolle- og sportbådssejler, som ønsker at prøve kræfter med foiling. Det er klubbens ønske og håb, at de to både vil danne grobund for udvikling af sejlads på foils i Øresund, og at vi over tid vil se flere privatejede WASZP i Hellerup Havn

Test og Clearingsforløb

At sejle WASZP er ikke som at sejle andre joller eller både. En WASZP er en meget teknisk krævende båd, som let runder 20 knob på vandet. Dette gør den kun i kraft af en række avancede flight contol systemer, og det kræver indgående kendskab til disse for at kunne sejle og vedligeholde bådene i air worthy stand.

Derfor stiller Hellerup Sejlklub også krav til at "piloter" skal gennemgå et egentligt uddannelses og clearingsforløb, inden man frigives til sejlads i klubbens WASZP. 

Step 1 - Test Events 

Alle sejlere i Hellerup Sejlklub med interesse for at prøve kræfter med WASZP kan deltage i test events. Ved et test event, vil du få en kort introduktion til bådene, hvorefter I vil blive taget med på vandet i mindre grupper, under kyndig vejledning af een af klubbens uddannede WASZP trænere.
Vi anbefaler, at du bruger lidt tid på at sætte dig ind i WASZP inden du møder op til dit test event. Der er mange gode og informative videoer her: https://www.waszp.com/ask-waszp/videos/tag:how-to
Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få information om hvornår næste test event er planlagt.
Tilmelding og betaling til test events foregår via Holdsport. Når du har tilmeldt dig holdet i Holdsport, kan du vælge hvilken dag og hvilket time-slot du ønsker at foretage din test på.

Planlagte Testdage
21. - 22. maj 2020: Forbeholdt unge under 25
23. - 24. maj 2020: Forbeholdt unge over 25

Pris DKK 200
Tilmeld her....

Step 2 - Uddannelsesforløb

Uddannelsesforløbet til at blive WASZP Pilot strækker sig over fire lektioner af hver fire timer. Der er plads til 6 elever på hvert uddannelsesforløb.

Lektion 1

- Gennemgang af båden og bådens flight control systemer
- Tilrigning af båden
- Pre-flight checks (systemer, sikkerhed)
- Søsætning og optagning
- Let sejlads i bådene

Lektion 2

- Identifikation og udbedring af fejl på båden

Lektion 3

- Sejlads i bådene
- Tuning
- VedligeholdelseLektion 4

- Sejlads i bådene
- Clearing

Planlagte træningsforløb

  Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Tilmelding
Uddannelsesforløb #1 Mandag 1/6 kl 8-12 Mandag 1/6 kl 13-17 Tirsdag 2/6 kl 8-12 Tirsdag 2/6 kl 13-17 Link til Holdsport
Uddannelsesforløb #2 Torsdag 4/6 kl 8-12 Torsdag 4/6 kl 13-17 Fredag 5/6 kl 8-12 Fredag 5/6 kl 13-17 Link til Holdsport
Uddannelsesforløb #3 Lørdag 6/6 kl 8-12 Lørdag 6/6 kl 13-17 Søndag 7/6 kl 8-12 Søndag 7/6 kl 13-17 Link til Holdsport

Der tages naturligvis forbehold for vejret, som kan give anledning til ændringer i programmet
Kontakt Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. for at få information om hvornår næste uddannelsesforløb er planlagt

Pris: DKK 1.250

Step 3 - Sæsonkort
Sejlads i WASZP forudsætter indløsning af sæsonkort.
DKK 2.500 pr sæson
Køb dit sæsonkort her...

Bemærk: Det er meget vigtigt at alle piloter tager meget stærkt ejerskab for bådene, og altid sørger for at efterlade bådene i tip top stand, således at efterfølgende piloter ikke oplever at skulle overtage en defekt båd. Vi forbeholder os derfor også retten til at indrage udstedte "flycertifikater" i det tilfælde en bruger ikke overholder de aftalte regler for brug af bådene.

Der er en selvrisiko på kr. 2.000 for skader på båden forvoldt under sejlads. Selvrisikoen gælder ikke for almindeligt slidtage på bådene.

Sikkerhed

Følgende sikkerhedsregler skal overholdes ved sejlads i klubbens WASZP (i tillæg til klubbens øvrige sikkerhedsregler)


Afslutningsvis vil jeg ønske jer alle en dejlig Kr. Himmelfartsferie. Vejret ser ud til at blive dejligt, så jeg håber I alle vil få mulighed for at komme på vandet og nyde solen og vinden. 

P.v.a. Bestyrelsen
Simon Mørup-Petersen
Formand, Hellerup Sejlklub
HS Logo

Udtagelse til Sejlsportsligaen + SCL

Skrevet af Christian Mathias Faber. Udgivet i Nyheder

Så er dette års "Udtagelse Regler og Info 2020" blevet skrevet ved hjælp af de aktive J/70 kapsejlere!

Dokumentet er for de interesserede der ønsker deltagelse ved Sejlsportsligaen samt SAILING Champions League, hvilket er derfor vi har en intern udtagelse, således at hvis der vises mere end en interesseret besætning, så kan den bedste findes ud fra ovenstående format.

Der er sat et par deadlines for medlemskab og tilmeldingsfrister mv. bl.a. for at opfylde krav ved deltagelse i Sejlsportligaen, samt hjælpe afviklingen på dagen, så der ikke opstår spontane unødvendige situationer.

... pt har coronavirusen magten, men vi håber på at kunne gennemføre formatet som planlagt. Ændringer i formatet pga. covid-19 vil blive udmeldt, når vi er nærmere på de gældende datoer. #StaySafe.

Dokumentet kan læses herfra:
https://issuu.com/cmf.faber/docs/udtagelse_regler_og_info_2020

Derudover er den nødvendige tilmeldingsformular oprettet, således man kan skrive sig på ved de respektive udtagelser:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3vzYKH-J5ypAqmUgfCRqv1lUKBEA-_Tnwrom6uNWzyzMH9g/viewform

For spørgsmål omkring dette, så skriv gerne et Facebook opslag i gruppen:
https://www.facebook.com/groups/HSJ70/
eller via mail til HS J/70 mailen:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

BL logo rgb ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg