606

Hellerup Sejlklubs seniorbådsudvalg (SBU) råder over ti 606-både, som benyttes til skolesejlads, kapsejlads og tursejlads, herunder fælles weekendture og sommertur. Bådene ligger i Hellerup havns SV-hjørne.

Alle aktive seniormedlemmer af klubben kan som FØRER bruge 606'erne, forudsat:
 
  • at du foruden at have betalt klubkontingent har betalt sæsonafgift (sæsonkort) for lån af bådene.
  • at du har duelighedsbevis og/eller er godkendt som fører af sejlklubbens både. Hvis dit duelighedsbevis er erhvervet udenfor Hellerup Sejlklub, skal du også godkendes som 606-fører i klubben. Dette kan ske ved henvendelse til et medlem af fordelingsgruppen under SBU.
GASTER skal som hovedregel blot være medlemmer af klubben. Dog kan GÆSTER undtagelsesvis medtages enkelte gange, såfremt det ikke hindrer klubbens medlemmer i at sejle bådene.
 
Instruktører, bådsmænd og andre, som yder et større frivilligt arbejde, betaler ikke sæsonafgift for den bådtype de er tilknyttet.
 
Opkrævningen af afgift sker via PBS medio april. Opkrævningen er baseret på dine aktiviteter det foregående år. Dvs. ønsker du at ændre status mht. adgang til klubbens både, skal klubkontoret have besked primo marts, opkrævningen kommer medio april.
 
Bestemmelserne for brugen af 606'erne kan læses i deres helhed her.
GB ATTENTION SOLUTION logo volvonellemann PricewaterhouseCoopers Logo.svg