Nyt Medlem

BlivMedlem

Hellerup Sejlklub optager gerne nye medlemmer, læs mere om indmeldelse her.

Svømning

Svømning starter i uge 41 (onsdag den 12. oktober kl. 20) i Kildeskovshallen. Billetter kan hentes i kassen. Ingen svømning i skoleferier.

Diverse

andespil2

Andespil torsdag den 1. december kl. 18.55

Nyhedsbrev

Vi udsender nyhedsbrev med seneste nyt. Opret en brugerprofil med dette link for at tilmelde dig.

image2

Kære sejlervenner

Tak for en god generalforsamling, og et meget flot fremmøde på over 200 sejlere.

Jeg er stolt og ydmyg over den tillid i alle har vist mig og den kommende bestyrelse. Vi vil arbejde for en endnu mere storslået klub end det allerede er.

Efter generalforsamling lod bestyrelsen i Hellerup Sejlklub sig konstituere Marie Dela Johnsen, formand; Jan Sandberg, næstformand og Konrad Floryan, sekretær.

Første bestyrelsesmøde er den 5. December 2016, hvor vi tage fat på de spændende opgaver, der ligger forude.
Jeg ser frem til at inddrage alle medlemmer i arbejdet og melde tilbage om fremskridt heri.

Bedste sejlerhilser
Marie Dela Johnsen

Formanden med Jena og Katja DS indsamling HS

Nordea Charlottenlund, med filialdirektør Jimmi Johannesen i spidsen, var i dag d. 28. november 2016 vært for en lille festligholdelse af vores to OL bronzevindere.

Først overrakte formand Jesper Kamp Nielsen de 10.500,- som godt 20 medlemmer og venner havde valgt at støtte pigerne med.

Så overrakte Per Heegaard de præmier der er fra Hellerup Sejlklub og som skulle have været uddelt ved afriggerfesten, hvor Jena og Katja desværre ikke kunne deltage.

Afslutningsvis kunne Jimmi Johannesen sammen med Bo Bay fra SIG, afsløre at Jena og Katja har vundet Nordeas Udendørs pris 2016.

Det er værd at bemærke at Jena og Katja også vandt Nordeas Udendørs pris i 2014, og det er faktisk første gang samme person/team vinder udendørs prisen to gange!!!

Lige mens vi var ved at fejre det hele og tage billeder kom Hans Toft og gav en krammer og endnu mere ros til pigerne!

 Nordea Udendørspris 2016HT Nordea og Udendørspris 2016

 

Jesper Kamp NielsenKære sejlervenner

Jeg har været medlem af Hellerup Sejlklub siden 1972. Jeg startede som junior under P, blev i 1980'er aktiv som underviser i (senior) sejlerskolen først om sommeren og men for 20 år siden også om vinteren. For 4 år siden kom jeg så i bestyrelsen og blev valgt til næstformand. Nu har jeg været formand i de seneste 3 år … og jeg har nydt det alt sammen!

Det er derfor med en del beklagelse og vemod, at jeg i oktober 2016 har måttet konstatere kritik af bestyrelsen og mig. Ikke mindst at en række personer gjorde klubbens fremtid til et personspørgsmål.

Jeg ønsker ikke, at formandsvalget skal ende i mudderkastning, og en ”hængen i fortiden”, og har nu valgt at trække mig, for med en ny kandidat er det aspekt elimineret og man vil i HS kunne se fremad!

Men jeg forstår ikke helt snakken om krise og mangel på handlekraft, og der åbenbart slet ikke er nogen, der nævner det store arbejde og de resultater, der er nået.

I denne søde juletid, fastholder vi HS juleskovturen i Dyrehaven lørdag d. 10 december kl. 14:30.

Vi mødes i Klampenborg ved den røde port, og tager lune drikke undervejs, enten på Kirsten Piil eller Peter Lieps hus. 

Skal Line være formand for DS?
Dansk Sejlunion skal til marts 2017 have ny formand, da Hans Natorp træder tilbage for at fokusere på sin næstformandspost i DIF. 

Bestyrelsen har derfor opfordrede Line Markert fra HS til at stille op som Dansk Sejlunions næste formand, og efter tilsagn fra Line har HS meddelt Dansk Sejlunion, at vi indstiller Line Markert til formandsposten.

For Hellerup Sejlklub er det vigtigt, at Dansk Sejlunion er klubbernes organisation, og Dansk Sejlunion skal primært have fokus på at styrke klubberne, så klubberne kan skabe gode fællesskaber for udviklingen af sejlsporten og sejlere.

Men Dansk Sejlunion skal også fokuserer på at skabe et økonomisk fundament, så Dansk Sejlunion fortsat kan støtte klubbernes arbejde med at udvikle og uddanne sejlere på alle niveauer. 

Line sidder i dag i Dansk Sejlunions bestyrelse, hvor hun har været medlem siden 2014, her har hun primært arbejdet med at sikre en stabil økonomi i unionen, samt været kontaktperson til Sejlsportsligaen og ligaforeningen.

Line er vokset op som tursejler – sommertogter og weekendture står stadig højest, når familien skal være sammen, men hun har taget kapsejladsen op, efter hun er blevet voksen.
Et godt eksempel på, hvordan man som sejler kan udvikle sig, og have lyst til og brug for at tilegne sig nye kompetencer gennem hele livet.

I kraft af sit professionelle virke som advokat og sin person har Line også de ledelsesmæssige egenskaber, der skal til for at stå i spidsen for at udvikle Dansk Sejlunion.

Hellerup Sejlklub mener derfor, at Line Markert er den helt rigtige kandidat til posten som formand for Dansk Sejlunion!

Maleren er igang - i gangen!Som det er de fleste bekendt stoppede vores tidligere hovmester Mads Gandrup Jensen, med udgangen af september 2016. Da vi havde vist dette siden juni arbejdede vi (det vil sige bestyrelsen, med hovmesterudvalget som de udfarende) på at ansætte en ny hovmester pr. 1. oktober med start hurtigst muligt herefter. Det ville realistisk set være omkring 15. eller 22. oktober, da der også skulle ryddes ud og males lidt!
Vi havde flere kandidater i spil, men fokusere ret hurtigt på en kandidat og vedkommende lovede også at lave mad til afriggerfesten, så det var godt!
Desværre sprang kandidaten d. 3. oktober (ja vi var lidt forsinkede) bl.a. med en begrundelse om, at der skulle laves for meget vedligeholdelse før indflytning.

Så vi måtte starte næsten forfra, og i hu og hast også finde en ny madleverandør til afriggerfesten, men det lykkedes jo også meget godt!
Samtidigt kontaktede vi Gentofte Ejendomme om hjælp.
Status er nu, her ultimo november 2016, at vi har fået tilsagn fra Gentofte Kommune om penge til maling af hele køkkenområdet samt til et el-spareprojekt, hvor alle lysstofrør i køkken regionen udskiftes med LED-lys med sensorer.

Vi er samtidigt i gang med at lave ansøgning til klubrumspuljen, som kan give 70% tilskud til udskiftning af gulv i køkkenregionen.
Med hensyn til hovmestre er feltet snævret ind til to kandidater. Begge er klar til afsluttende forhandlinger, men dette bliver naturligvis først afgjort efter generalforsamling på tirsdag.

kasserer

Årets regnskab kan hentes her.

Bemærk at man skal være logget ind for at få adgang til regnskabet!

Hvis der er spørgsmål kan du sender en email til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Hellerup Sejlklub den 29. november 2016

Jævnfør vedtægternes §7 indkaldelse hermed til Hellerup Sejlklubs ordinære generalforsamling 2016 til afholdes tirsdag den 29. november 2016 kl. 20:00 i Hal 1.

Dagsordenen er vedhæftet, men bemærk at der er annonceret kampvalg til bestyrelsen og at der er et ændringsforslag fra bestyrelsen ang. §12 (revision).

Det oplyses endvidere at klubbens regnskab kan afhentes fra klubbens hjemmeside fra d. 22. november 2016.

Opmærksomheden henledes på § 9. Stemmeret og afstemningsregler
Stemmeret og taleret på generalforsamlinger har ethvert aktivt myndigt medlem af gruppe A, B og D*, som har været medlem mindst 2 måneder i klubben, og som har betalt sit kontingent.
Der kan ikke mødes ved fuldmagt.
Der udleveres stemmesedler ved indgangen, fra kl. 19:30 til kl. 20:00.

På bestyrelsens vegne

Jesper Kamp Nielsen
Formand

Husk også at der er generalforsamling i Hellerup Sejlklubs Støttefond i bestyrelsesværelset samme dag kl. 19:30.

pdfIndkaldelse_til_generalforsamling_i_Hellerup_Sejlklub_2016.pdf

Ungdomsvenlig sejlklub

"Ungdomsvenlig sejlklub" er et certificeret koncept Dansk Sejlunion har udviklet som et redskab for klubberne til at sikre deres ungdomsafdelinger gode arbejdsbetingelser. Se hvilke krav der stilles, og hvad HS har gjort for at opnå certificeringen.

Klubrestauranten

Klubrestauranten er desværre lukket indtil vi har fundet en ny hovmester.

Hellerup Havn

 

55° 43,9’ N - 12° 35’ E

Besejling
Største længde 14 m
Største dybgang 2,2 m

Havnens hjemmeside

Havnelods

Olympisk Sejlsport Øst

Elitetræningscenter i samarbejde mellem Skovshoved Sejlklub, Kongelig Dansk Yachtklub og Hellerup Sejlklub

Olympisk Sejlsport Øst hjemmeside

 

Om hjemmesiden


Har du nyt indhold til hjemmesiden så skriv til redaktionen på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Webcam


Se webcam fra havnen her.

Vejrstation


Se det aktuelle vejr i Hellerup Havn med vores vejrstation her.

 

Forum


Du er velkommen til at skrive indlæg på sejlklubbens forum. Opret dig som bruger på hjemmesiden og deltag i debatten her.

Boatflex   vaffelbageren   harboe   gb